Podle jednoho z opozičních zastupitelů se však jedná o špatný a nehumánní postup.

„Zatímco dříve zaplatili lidé za výkop hrobu na hřbitovech v Uherském Hradišti necelé tři tisíce korun, podle nového ceníku hřbitovních služeb dnes za tuto práci zaplatí více než čtyři tisíce. Nové položky (příplatky) se týkají například služeb v sobotu, kdy třeba nájem obřadní síně (všední den 1 800 korun) bude dražší o 900 korun bez topení a o tisíc korun s topením,“ uvedl mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Proč radní přistoupili ke skokovému zvýšení cen poplatků nechápe opoziční zastupitel Jan Zapletal (Nestraníci pro Hradiště).

„Mohly je zvyšovat pozvolna, plynule a pozůstalé by to tak nezasáhlo. Zdražit o tolik je v tuto chvíli podle mě nemístné. Nelíbí se mi to ani z toho lidského důvodu. Každý kdo pochovává svého blízkého tu částku totiž nakonec stejně zaplatí, protože ten blízký mu za to stojí. Z tohoto pohledu mi to přijde až nehumánní,“ uvedl Jan Zapletal.

Nový Ceník hřbitovních služeb odsouhlasila 10. května rada města. K poslední komplexní úpravě ceníku za hřbitovní služby došlo v roce 2008.

„Ceník služeb na pohřebištích se neměnil 13 let. Nyní, vzhledem k neustálému růstu nákladů na provoz pohřebišť a po srovnání našich cen s pohřebišti jiných měst jsme také my byli nuceni přistoupit ke zvýšení cen za služby na pohřebištích v Uherském Hradišti. Do ceníku však přibyly také nové položky, které se týkají zvýšení nabídky služeb zejména na úseku pronájmu prostor obřadní síně a služeb pro poslední rozloučení,“ informoval místostarosta města Čestmír Bouda (KDU-ČSL). Veřejná pohřebiště v Uherském Hradišti spravuje a údržbu provádí společnost HRATES a.s.