A tak víkendová veselost, bohatost a podoba hodů s právem v Kostelanech nad Moravou, které už léta drží neměnné tradice, patřily k tradičním zvykům v obci, ale i k jejímu koloritu.

Nic na tom nezměnilo ani to, že barvy Kostelan mezi stárky hájil dvacetiletý student Masarykovy univerzity Brno Dominik Krpal, který na sebe vzal roli mladšího stárka. V roli mladší stárkyně mu sekundovala Viktorie Šnajdrová z Nedakonic.

Černé scénáře, že by se nenašli stárci a lidé v obci byli o krojovanou čtveřici hodových vládců ochuzeni, se nenaplnily. Roli starších stárků na sebe vzali loňští mladší stárci Marie Janíčková z Havřic s Michalem Chromkem z Újezdce Těšova.

„Před třemi roky jsme si stárkovskou premiéru odbyli u nás v Újezdci, dnes prožíváme stárkovskou derniéru, protože 5. října příštího roku si s Maruškou řekneme ano společnému životu ve dvou,“ prozradil s neskrývanou radostí pětadvacetiletý starší stárek, civilním zaměstnáním obkladač. Jeho partnerka, prodavačka i studentka, mu souhlasně přikyvovala.

Chasu pak přivedli ke kostelu sv. Floriána, kde je očekával nedakonický farář P. Josef Rýznar. Ten zbrusu novým hodovým atributům - právům - požehnal a na srdce stárkům i členům hodové chasy kladl, aby každý z nich pokládal toho druhého za lepšího než je sám.

„Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale na prospěch druhých,“ nabádal kněz členy hodové chasy.

Ti pak zamířili za starostou obce Pavlem Dudou k pro povolení slavit hodovou zábavu nejen pro sebe, ale pro celou kostelanskou obec.

„A protože jste ještě mladí, poslechněte, co vám dneska radím. Je to jistě velká čest, po celé hody právo nést. Tím však na svá bedra berete velkou odpovědnost, jen si nemyslete. Práva hodového si hleďte, hlídejte ho a večer u muziky vyvěste,“ glosoval starosta. Chase, domácím i přespolním popřál, aby hody prožili v dobré náladě, s dobrým jídlem a ještě lepším vínem.