Téměř po roku a půl je ale opravená. Nekonečná anabáze s její obnovou vznikla kvůli akutnímu nedostatku peněz. Cena za opravu upadlé římsy na kostele se nakonec vyšplhala na 1,42 milionu korun. „Opravili jsme totiž nejen upadlou část, ale kompletní obvodovou římsu, která obepíná svatostánek. Nedostatek peněz jsme řešili bezúročnou půjčkou od města. Zatím nemáme všechny záležitosti vyřízené, proto v této chvíli nemohu upřesnit, kolik peněz jsme si od města půjčili,“ vysvětlil hradišťský farář Ján Turko. Přesnější informaci o výši půjčky poskytl mluvčí radnice Jan Pášma. „Farnost požádala u města Uherské Hradiště o půjčku 700 tisíc korun. Ta jí byla schválena. Půjčku farnost obdrží v nejbližších dnech,“ upřesnil Pášma.

Dvě stě tisíci korunami přispěl na rekonstrukci i krajský úřad ve Zlíně. Kromě nové římsy má část objektu ve směru do dvora jezuitské koleje i novou fasádu.

Velká část kamenné obruby se na dvůr sousedící jezuitské koleje zřítila 7. května 2010. Paradoxně si toho nikdo nevšiml, protože na nedalekém náměstí burácelo majálesové veselí. „Musela to být přitom ohromná rána, protože do dvora spadly několikatunové kusy velké jako kontejner. Nic jsme ale neslyšeli. Na náměstí se konal koncert a ten veškeré jiné zvuky dokonale přehlušil,“ vzpomíná na událost velitel hradišťských strážníků, jejichž služebna se v té době nacházela právě v budově Jezuitské koleje na Masarykově náměstí. Vzhledem k tomu, že kamenná masa spadla do uzamčeného prostoru prázdného dvora, nikdo z Hradišťanů o události nevěděl. „Dozvěděl jsem se o tom asi týden po ní. Na dvoře, kam ty kameny spadly, se ale často konaly kulturní akce. K velkému štěstí, že se oslavy majálesu nekonaly právě v tom místě. To by byl pak jen krůček k obrovskému neštěstí,“ poznamenal obyvatel města Michal Trávníček.