„Spolu se svým manželem přijali do pěstounské péče postupně pět dětí, jedno si osvojili. Službu pěstounství začala vykonávat společně s manželem ještě v období, kdy nebyla legislativně upravena příprava a doprovázení pěstounských rodin. Přesto nikdy nezapochybovala o smyslu této služby,“ prozradila mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.

Marie Těthalová je podle ní vnímána okolím jako žena s velkým a dokořán otevřeným srdcem i značnou dávkou pokory a trpělivosti.

„V průběhu výkonu pěstounské péče ovdověla. I přes tuto těžkou situaci se rozhodla v nabídce pomoci dětem pokračovat formou pěstounství na přechodnou dobu, čemuž se věnuje pátým rokem,“ upřesnila mluvčí.

V rámci služby pěstounství na přechodnou dobu poskytla zázemí čtyřem dětem. U všech podporovala jejich identitu a pomáhala jim vyrovnat se svou rodinnou historií. Ocenění pečujících osob Zlínského kraje pro rok 2021 – kategorie pěstoun, se uskutečnilo 10. září 2021 na zámku ve Vsetíně.

„Pěstouni pečují o děti, o které se z různých důvodů nemohou starat jejich rodiče. Bývají to mimika i starší děti, kterým pěstouni nabízejí milující náruč. Nemají to mnohdy jednoduché, ale je vidět, že pomoc, kterou dětem nabízejí, berou jako poslání, které dává smysl,“ řekla náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast sociálních věcí.