„Někdy se musím spokojit i s místem, které je hodně vzdálené od mého pracoviště, a i tak jsem rád, že jsem nějaké místo vůbec našel. Parkovné mě stojí měsíčně několik set korun, ale s tím se musí počítat,“ podotkl Jaromír Dolanský. A stejně jako on i další řidiči musejí počítat s tím, že za parkování budou platit více i letos. Zástupci města totiž v těchto dnech opět upravili ceník parkování.

Do uherskohradišťské městské pokladny přidali parkující řidiči v minulém roce 14 milionů korun. Je to bezmála o dva miliony více než rok předtím. Jak ukazuje aktuální ceník, který přináší řadu změn, lze očekávat, že tržby za parkování aut ve městě porostou i nadále.

Jednou z frekventovaných zón, kde denně parkují stovky řidičů, je parkoviště u supermarketu v sousedství autobusového nádraží. Také tohoto prostoru se změny cen za odstavení vozu týkají. „Zatímco doposud tam lidé platili deset korun za hodinu, nyní budou za první hodinu stání platit patnáct korun, a za každou další dvacet korun,“ upřesnil hradišťský místostarosta Zdeněk Procházka.

Některé změny budou pro řidiče přínosem. Například dočasně zmizí parkovací automat z parkoviště Na Stavidle. „Do dokončení zkapacitnění parkoviště a následné instalaci závorového automatu tam lidé budou moci parkovat bezplatně,“ poznamenal místostarosta Zdeněk Procházka.

Cenově zvýhodněné bude i parkování na náměstí Míru a u kina Hvězda. Mimo období letních prázdnin tam bude zavedený zvýhodněný tarif, kdy v pracovní dny od 6 do 16 hodin zaplatí řidič pouze 10 korun za vjezd. Po 16. hodině a o víkendech zůstává sazba 10 korun za hodinu. „V současné době, až do zahájení platnosti nového ceníku v těch místech platí řidiči za parkování 10 korun za hodinu,“ vysvětlil místostarosta Procházka.

Na vyšších tržbách se podle zástupců radnice podílí zisk z nových parkovišť se závorovým systémem u vlakového nádraží, ČD sever a na náměstí Míru. Další zvýšení tržeb přineslo i rozšíření zpoplatněných parkovacích ploch na ulicích Kollárova a Dvořákova. V roce 2011 zajišťoval odbor dopravy provoz 32 parkovacích automatů, čtyř závorových systémů a platbu parkovného prostřednictvím SMS.

Letos je v plánu dokončení rozšíření parkoviště se závorovým systémem v ulici Na Stavidle, jehož kapacita vzroste pravděpodobně už v květnu letošního roku z původních padesáti parkovacích míst na sto. Zpoplatněno bude i parkování na ploše u autobusového nádraží na Velehradské třídě, kde se nachází prostor pro zhruba padesát aut. Na obou parkovištích budou řidiči platit za vjezd 20 korun.

Nový ceník má začít platit od 15. března letošního roku. Aktuální ceny včetně mapy s parkovacími místy si lidé mohou prohlédnout i na webových stránkách Uherského Hradiště.

Nejzásadnější změny v ceníku

1. Podobně jako v minulém roce chtějí zástupci města zatraktivnit parkování prioritně určeném pro potřeby aquaparku a kina Hvězda i pro ostatní návštěvníky. Mimo období letních prázdnin bude zaveden zvýhodněný tarif, kdy v pracovní dny od 6. do 16. hod. zaplatí řidič pouze 10,-Kč/vjezd. Po 16. hod. a o víkendech zůstává sazba 10,-Kč/hod. Nyní (do 15. března 2012) se na tomto parkovišti platí 10 Kč na hodinu.

2. Parkoviště Na Stavidle bylo doplněno do takzvaných záchytných parkovišť se základní sazbou 20 Kč/ vjezd / den. Na parkovišti se navyšuje kapacita a bude tam moci parkovat více řidičů. Z původních asi 50 parkovacích míst se parkoviště rozšíří na 100 míst. Výstavba by měla být hotová v květnu. V téže době by byl na parkovišti nainstalován závorový systém.

3. Byl změněn tarif za parkování na parkovišti u OD Centrum (u nákupního centra Billa) . Uvedená změna je žádoucí zejména z důvodu regulace počtu zaparkovaných vozidel. Lokalita je maximálně dopravně zatížená a to se týká i okolních ulic, proto bylo nutné na tomto parkovišti zavést novou cenu 15 Kč za první hodinu a 20 Kč za každou další.