Bronislava Slezáková chová ovce jako "živou sekačku". Spásají totiž trávu na jejím pozemku v katastru Vyškovce.

Do 24. února letošního roku jich tam měla 11. Řádění šelmy tehdy nepřežilo sedm ovcí.

To ale nebyl jediný útok, protože o týden dříve tam pravděpodobně vlk samotář, který přišel ze Slovenska, zabil čtyři ovce a dalších sedm poranil, z toho musely být ještě další tři utraceny.

"Zjistila jsem to tehdy na druhý den ráno, byly roztrhané," zavzpomínala Bronislava Slezáková.

Že se jednalo právě o vlka zjistili podle jejích slov na základě stop, původně totiž byl v podezření i velký pes.

„Přikláním se k tomu, že v obou případech útočil vlk. Vycházím z charakteru útoku, kdy byly ovce zardoušené a několika z nich byla otevřena břišní dutina, což je typické právě pro útok vlka," upřesnil zoolog Tomáš Vondřejc ze Správy CHKO Bílé Karpaty s tím, že majitel tehdy odhadl čas útoku mezi půlnocí a pátou hodinou ráno.

Jednu koupila za 3 tisíce

Za sedm mrtvých ovcí dostane chovatelka částku přesahující dvanáct tisíc, což ale podle ní není odpovídající kompenzace.

"Vím, že to posuzují podle tabulek, staří zvířat a dalších faktorů, ale já jsem malé ovce kupovala jednu za tři tisíce," prozradila chovatelka z Bánova.

Peníze využije na dokoupení dalších kusů dobytka do čtyřčlenného stáda. Potřebuje ho totiž rozšířit, aby louky vypásly, tak jak mají.

I když tehdy došlo ke dvěma útokům, druhý majitel o odškodnění kraj nepožádal, Bronislava Slezáková byla letos jediná ze Slovácka.

Letos vyplatili už přes 300 tisíc

Žadatel o náhradu musí splnit jisté podmínky. Musí svoji žádost podat na krajský úřad do deseti dnů od zjištění vzniklé škody a současně dodat i protokol o ohledání veterinárním lékařem a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je obec s rozšířenou působností.

V případě, že ke škodě došlo na území chráněné krajinné oblasti, je orgánem ochrany přírody příslušným k šetření Agentura ochrany přírody a krajiny.

„Většinou jde o škody způsobené vlkem na ovcích, bobrem na ovocných stromech, okrasných dřevinách a lesním porostu či vydrou na rybách,“ informovala radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková s tím, že se peníze poskytují ze státního rozpočtu.

Za loňský rok bylo takto proplaceno celkem 297 524 korun a letos tato částka prozatím činí 326 300 korun.