„Doufám, že se tento poplatek už nebude zvyšovat, protože pokud zaplatím nájem a řadu dalších poplatků, moc mi z výplaty nezůstane,“ sdělil Hradišťan.

To je ale příklad člověka platícího poplatky za odpad řádně a včas. Města se však potýkají s velkými skupinami neplatičů. V Uherském Hradišti a Uherském Brodě obyvatelé na poplatcích za odvoz odpadu dluží městům bezmála dva miliony korun.

V Bojkovicích dokonce už teď ví, že za letošní rok jim dlužná částka vzroste. „Důvodem je rušení údajů poplatníků o trvalém pobytu a přidělení adresy ohlašovny, to znamená, adresy městského úřadu. Tím se komplikuje doručení písemností dotyčným osobám,“ informoval starosta Bojkovic Petr Viceník s tím, že v minulých obdobích se tam počet těchto dlužníků pohyboval na hranici osmi procent z celkového počtu poplatníků.

V Uherském Hradišti má poplatek za odpad odvádět 13 926 plátců (společný zástupce, který platí poplatek za určitou skupinu osob – pozn. red.), z tohoto počtu je dva tisíce dlužníků. „Obyvatelé dosud nezaplatili milion osm set tisíc korun, což činí čtrnáct procent dlužníků z celkového počtu poplatníků,“ sdělil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma. To v Uherském Brodě jsou na tom ještě o sto tisíc hůře. „Lidé dluží za odvoz komunálního odpadu milion devět set tisíc korun. Vyšší je ale například pohledávka města na pokutách, ta činní čtyři miliony korun,“ uvedla mluvčí uherskobrodské radnice Elen Sladká.

Radnice se snaží po dlužnících vymáhat peníze několika způsoby.

„V Uherském Brodě je vymáhání prováděno v oblasti samosprávy, to znamená odpad nebo nájmy prostřednictvím soudu,“ informovala Sladká s tím, že poplatky za odpad měli lidé zaplatit do konce června. Stejnou metodu využívají i ostatní radnice v regionu. Mluvčí hradišťské radnice upozornil také na jednu zásadní změnu v letošním roce. „Podle nového daňového řádu město sice může dlužníka vyrozumět o výši jeho nedoplatků, ale není to jeho povinností,“ dodal Pášma.