„Mluvili pouze s lidmi, kteří spolupracují s paní ředitelkou, nikoliv s jejími oponenty a učiteli. Ti školu kvůli nesouladu v týmu opustili,“ konkretizoval původ výtek vůči výsledkům první inspekce někdejší předseda Sdružení rodičů Vlčnov Aleš Cimala, jenž před nedávnem na svou funkci rezignoval a také své děti odhlásil z vlčnovské školy. Dohadů na smysluplnost nové prověrky se ale prozatím chce vyvarovat.

„Svým odchodem z funkce předsedy rodičovského sdružení se od dění ve škole nijak nedistancuji, nicméně význam a výsledek prověrky bych okomentoval až po seznámení s výsledky,“ poznamenal Cimala.

Vedení České školní inspekce (ČŠI) delší dobu zvažovalo, zda se do Vlčnova opětovně vypraví. „Nakonec nás přesvědčil jeden ze zastupitelů Vlčnova, který se ke kritice zpochybňující objektivitu naší inspekce ve škole přidal,“ osvětlil popud k opakované návštěvě odborníků ve Vlčnově mluvčí ČŠI Libor Vacek. Podle jeho informací budou výsledky nové kontroly známy zhruba za měsíc.

„Inspekce se mimo jiné zabývala také vztahy mezi zaměstnanci zařízení. Já atmosféru v pedagogickém sboru považuji za velmi příznivou. Výsledky inspekce však budu komentovat až na základě jejich písemné zprávy,“ sdělila ředitelka školy Jana Geržová.

Oslovení pedagogové ale v žádné převratné změny nevěří. „Vedení školy inspekci s největší pravděpodobností předložilo svoje verze názorů, které by bylo nutné řešit. Mám na mysli zejména kontroverzní způsob rozhodování představitelů školy a nerovný přístup k zaměstnancům. Obávám se, že tyto nešvary žádná inspekce nevyřeší,“ soudí pedagog, který z obav o svou práci požádal o zachování anonymity.

Inspektoři se na školu zaměřili poté, co „vyplavaly“ na povrch spory mezi ředitelkou Janou Geržovou a některými členy jejího pedagogického sboru. Několik učitelů a dětí dokonce školu opustilo.

Starosta Vlčnova Jan Pijáček nakonec inicioval prověrku inspektorů. Ta však žádná závažná pochybení ze strany vedení základní školy nepotvrdila. Inspekční komise pouze ředitelce doporučila, aby věnovala podstatně více pozornosti sladění rozbouřených vztahů mezi učiteli školy.

Již dříve zveřejněné texty naleznete vpravo nahoře v oddíle Související články