Děti navštěvují teprve první a druhou třídu, ale zkušený astronom umí poutavě vyprávět i pro to nejmladší publikum. “Podívejte se, jak je Merkur maličký ve srovnání s obrovským Sluncem, které vidíme pod námi”, upozorňuje u druhého panelu Rajchl. Každé zastavení s planetou totiž zobrazuje také její zmenšený model, vytvořený ze žuly, což se mě osobně velmi líbí. Všichni si tak mohou lépe představit jak jsou tato tělesa malá ve srovnání s obrovským Sluncem.

Jdeme dál a děti začíná putování očividně bavit. “Hele, další planeta,” volají nadšeně, když se blížíme k Venuši. Míjíme Zemi, Mars a Jupiter a ocitáme se před Domem kultury. Zde na nás čeká skupinka dospělých a můžeme se vydat za interaktivním poznáním vesmíru. V místnosti se nachází velká kupole o průměru pět metrů a pod ní spousta pohodlných křesel. Všichni se usadíme a můžeme začít. Stačí chvilka a nad námi se objevuje noční obloha. Místností se nesou výrazy plné údivu a překvapení. Noční obloha s tisíci hvězd je skutečně impozantní.

Detailně prozkoumáváme Slunce, Měsíc a zejména souhvězdí. Pro lepší orientaci jsou jednotlivé hvězdy pospojovány čarami a k úžasu všech přítomných promítá náš průvodce do souhvězdí také antické obrazy lidí či zvířat, podle kterých daná souhvězdí vznikla. Na závěr ještě shlédneme poutavý film o cestování do Vesmíru a po skončení vyrážíme k dalším planetám.

Vedle Domu kultury nacházíme Saturn a k Uranu musíme překonat ještě větší vzdálenost, než jsme ušli od Slunce. I ve skutečnosti jsou tyto planety od sebe velmi vzdáleny. Po zastavení u chvíli míříme k poslednímu zastavení u hvězdárny - Neptunu. Tam naše putování končí. Loučíme se s naším průvodcem a plní dojmů a nových informací se vydáváme domů.

Netradiční naučná stezka byla otevřena na podzim roku 2015. Trasa měří cca 7 km, má celkem 14 zastavení a ve zmenšeném měřítku kopíruje naši Sluneční soustavu. Začíná nad vlakovým nádražím zastavením se Sluncem a končí na Maršově, u panelu věnovanému hranicím Sluneční soustavy. Zájemci o planety Sluneční soustavy nemusí až na Maršov. Zastavení s poslední velkou planetou - Neptunem je totiž před uherskobrodskou hvězdárnou, trasa se tak zkrátí na 1,9 km. Součástí stezky je také planetárium v Domě kultury, kde mají k dispozici programy pro různé věkové kategorie, takže na své si přijde každý.

Autor: Matěj Maděra