Radioamatéři k vysílání místo standardních volacích značek OK využijí mimořádné volací znaky OL, které mezi příznivci tohoto koníčku vzbuzují velkou pozornost. Konkrétně jde o OL863CM, OL2013CM a OL1150CM.

„Oslavy příchodu věrozvěstů jsou pro nás velmi významnou událostí. Rozhodli jsme se proto letošní aktivitu radioklubu směřovat k co největší propagaci cyrilometodějského výročí. A to způsobem, který je nám vlastní – radioamatérským vysíláním," prohlásil předseda kunovického spolku Tomáš Kaplan.

Kdo se navíc s radioamatéry na Velehradě přes svou vysílačku za daných podmínek spojí, tomu připadne speciální cyrilometodějský diplom. „Mohou jej získat radioamatéři z celého světa," dodal Tomáš Kaplan.