„To letošní je pořádáno na poděkování sv. Cyrilu a Metoději, otcům naší víry, ale také sv. Anežce za 30 let svobody. Prosíme je za rodiny, mládež, církev, národ i Evropu, ale zvláště za mír a příhodné počasí,“ svěřil se poutník P. Jan Peňáz, předseda Matice velehradské a jeden z organizátorů pěšího putování.

Na něj od Cyrilometodějské lípy na zemské hranici Čech a Moravy mezi Sirákovem, farnost Nížkov v diecézi královéhradecké a Nové Veselí v diecézi Brněnské vyrazilo o třetí srpnové neděli 59 pěších poutníků. Nejmladším byl šestiletý chlapec, nejstarším osmdesátiletý muž.

„Dnes, ve čtvrtek v poledne, už šlapalo k Velehradu dvě stě poutníků. Těch bude až do soboty přibývat. Dnes večer dorazí jedna část poutníků do Milonic na Vyškovsku, druhá část do Věteřova na Hodonínsku. Z pátku na sobotu budou poutníci nocovat ve slováckých Buchlovicích, Boršicích a Tupesích,“ informoval páter Peňáz.

V sobotu po ranních bohoslužbách ve zmíněných obcích se budou slévat proudy poutníků na nádvoří před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje.

„V chrámu pak dojde k obnově zasvěcení, přijetí do Společenství čistých srdcí, jehož členové vedou modlitbu růžence. Mši svatou od 11.30 hodin bude sloužit provinciál jezuitů P. Petr Přádka, bývalý velehradský farář a tamní superior Tovaryšstva Ježíšova,“ informoval poutník Jan Peňáz.