Co všechno se vám v minulém roce podařilo v Nedachlebicích realizovat?
Největším úspěchem pro nás je, že jsme na přelomu roku 2019 a 2020 změnili odpadové hospodářství a snížili produkci komunálního odpadu o 20 %, což je velký rozdíl. I když pořád nedosahujeme té pomyslné hranice, kterou stanovil nový zákon od 1. ledna, i tak je to velký posun dopředu. Z těch hmatatelnějších věcí bych chtěl zmínit nově udělaný park na návsi. Před asi sedmi lety byla tato plocha zbavena domů a dlouhou dobu tady byla jen travnatá plocha. Rozhodli jsme se zde tudíž vybudovat chodníky, osvětlení a posezení pro naše občany a všechny, co do obce zavítají.

Do jakých aktivit chce obec Nedachlebice investovat v letošním roce? Co byste chtěl v obci změnit nebo vybudovat ve středně a dlouhodobém výhledu?
Chtěli jsme letos spíše zvolnit, protože minulý rok toho bylo opravdu hodně, spousta projektů rozjetých, ale zatím to vypadá, že spíše zrychlujeme. V současnosti probíhá oprava bytů nad mateřskou školkou a na jaro 2022 je naplánována oprava silnice v místní části Podbůdí. Od loňského léta také připravujeme projekt opravy chodníku a parkoviště kolem obecního úřadu. Čekáme akorát, až se k tomu vyjádří potřebné úřady, poté to půjde k síťařům a snad příští rok bychom to mohli začít realizovat. Mým snem je však vybudovat cyklostezku, která by vedla až do Bílovic a část i k našim rybníkům, kde je v současnosti docela obtížné se dostat.

S jakými nejčastějšími stížnostmi za vámi přicházejí spoluobčané?
Za poslední rok se to hodně změnilo. Předtím těch stížností ani tolik nebylo a lidé si to dokázali vyříkat mezi sebou u štamprle přes plot. Ale od minulého jara, jak se začali nosit roušky a přišla pandemie koronaviru, tak se na sebe všichni začali mračit, nebavili se spolu či báli se spolu bavit a nesetkávali se. Tohle všechno se projevilo na stížnostech všeho druhu, například na hluk sousedů, na nepořádek na dvoře, tam ten mi šlápnul do zahrady, tam tomu zase štěká pes. Takže takových těch drobných výtek opravdu narostlo oproti minulým letem, ale přikládám to především špatné komunikaci mezi sebou, která se zde během pandemie přirozeně vytvořila. Tak samo, jako se za ten rok rozpoltila v zemi společnost, se to projevilo i v obci. Je to škoda a myslím si, že se vztahy zde budou spravovat i několik dalších let.

Jakou největší zapeklitost jste ve své funkci musel řešit?
Netuším, která byla největší. Vždy se k tomu musí člověk nějakým způsobem postavit, nastudovat si to a pochopit to. Zapeklitostí například bylo v roce 2019 vysvětlit občanům, že změníme systém s odpady, konkrétněji proč ty odpady budeme takto třídit. Řešili jsme to s nimi skoro půl roku a ozývaly se zde i hlasy, že to budou stejně lidi házet do příkopů a že to skončí černými skládkami. Neskončilo. A mám zkušenost, že ti, co takhle nejvíce na začátku třídění křičeli, jsou ti, co nejméně třídí. Takže tohle byla jedna z věcí, která byla opravdu obtížná, ale stálo za to se s tím vypořádat, jelikož nám finální projekt v obci hodně pomohl snížit náklady.

Koronavirová omezení ovlivnila celou naši společnost, v čem zkomplikovala život v Nedachlebicích?
Největší omezení bylo rozhodně v kultuře a sportu. Vypůjčil bych si s dovolením jeden citát, který zní: „Dědina je tak bohatá, jak jsou kulturně bohatí její lidé.“ Samozřejmě bych si mohl stěžovat, že loni i letos přišlo méně peněz, ale s tím se obec musí nějak porvat. Ale to, že se lidé nemohli potkávat a že nemohli sportovat, bylo asi nejhorší a dle mého názoru i docela přehnané.
Za normálních okolností u nás probíhají dva plesy, košt slivovice, dětský den. Pořádá se zde Turnaj starosty obce v malých sportech, rybářské závody, Martinské hody, nově máme i traktoriádu, no je toho spousta. Někteří z řad pořadatelů však přišli na to, že je to dříve stálo nějaké úsilí a práci a teď, když měli zakázáno se na čemkoliv podílet, se začalo projevovat takové to: „my už jsme na to staří, ať to dělá někdo mladší.“ Tolik mladých, co by do toho šli, však ve vesnici nemáme. I tak ale doufám, že společenský život u nás bude pokračovat dál jako doposud a nepřijde konec některé z akcí kvůli nedostatku lidí, kteří by se na tom chtěli podílet.

Jaké společenské složky v Nedachlebicích působí a která z nich nějakým způsobem vyniká, nebo se nejaktivněji podílí na společenském životě obce?
V první řadě určitě sportovci TJ Nedachlebice, pak je zde spolek Nedachlebjan, který pořádá ples a Martinské hody. Dále pěvecký sbor Nedachlebjanky, což jsou už starší dámy a doufám, že po covidu své vystoupení obnoví a zpívat budou dál. A také tady máme aktivně působící rybáře. (al)