Herci v čele s Igorem Stránským také iniciovali první shromáždění na Mariánském náměstí u „Rozárky“ 20. listopadu a hlavně pak následný středeční mítink moderovaný z okna Malé scény, na který přijela z Prahy herečka Milena Dvorská, dalším hostem byl cestovatel a spisovatel Miroslav Zikmund.

Občanské fórum se formovalo pozvolna, přípravný výbor se sešel poprvé 24.listopadu, důležitá byla v té době příprava generální stávky. Je třeba podotknout, že redakce tehdejší Slovácké jiskry, přestože se jednalo o list OV KSČ a ONV, poskytovala Občanskému Fóru (OF) prostor pravidelnou rubrikou „Občanské fórum informuje“.

Dovolím si jedno malé soukromé odbočení. Dny 17. až 19. listopadu jsem prožil s divadelními ochotníky a recitátory na školení na Mikulčině vrchu. Jelikož jsme tam televizi (pochopitelně) nesledovali, byli jsme na události telefonicky upozorněni až v sobotu. Navíc televize informovala tendenčně.

Pondělí 20. listopadu jsem prožil v Praze, kam jsem jsem vracel výstavy obrazů a grafik Karlu Demelovi a Jiřímu Suchému. Demel se právě chystal na shromáždění výtvarníků v Mánesu. Jiří Suchý byl v domácím léčení po operaci žlučníku, ale měl perfektní servis informací, každou chvíli mu někdo telefonoval. (V sobotu a v neděli pak podepsal reverz, aby mohl vystoupit na Letenské pláni).

Praha již byla polepena většinou podomácku vylepenými letáky a plakáty s nejrůznějšími prohlášeními, na budovách vysokých škol byly výzvy ke stávce, ale atmosféra byla ještě velmi napjatá.

Zajímavý byl také průběh celostátní soutěže filmařů TSTTT (Týká se to také tebe) ve dnech 24. - 26. listopadu v Uherském Hradišti, když pražští autoři přivezli videozáznamy z událostí kolem a po 17. listopadu. Promítaly se mimo rámec programu přes zákaz tehdejšího ředitele Sdruženého závodního klubu Antonína Měrky. Závěrečný seminář pak nahradilo sledování sobotního mítinku na Letné v televizi.

Prvními mluvčími uherskohradišťského Koordinačního centra OF byli Jan Gogola, Radovan Kunc a Ladislav Čech, vedle divadelníků se v něm dále angažovali zejména Jaroslav Růžička, Michal Stránský, Jaroslav Mlčák (později se stal mluvčím KC OF spolu s Jaroslavem Zapletalem), Radek Frýza, Milan Kup, Zdeněk Kup, Milan Hlůšek, Miroslav Potyka, Zdeněk Posselt (expert pro kulturu a umění) a další, určitě jsem na někoho zapomněl (veškeré tiskové materiály mi spláchla ve sklepě povodeň).

Možná by bylo dobré, kdyby se další aktéři sami přihlásili… První „sídlo“ mělo KC OF v klubovně OV SSM v ulici U Brány naproti Slováckého divadla, později se přestěhovalo do klubovny Jakosu v Mlýnské ulici, kde s administrativou pomáhala např. Anežka Mazurková ze Slováckého divadla a další dobrovolníci.

Důležitété a plné paradoxů bylo jednání zástupců OF s vedením OV KSČ 9. prosince, za KC OF se zúčastnili Gogola, Čech, Mlčák, Kunc, Potyka, Frýza a Kup. Bylo pikantní, když soudruzi, kteří nás očividně přezírali, nám vařili kávu a chystali chlebíčky…

Jednalo se především o uvolnění budovy OV KSČ nebo-li Chytrého rožku či Bílého domu (původně chtěli uvolnit jen pár kanceláří, nakonec z toho byla polovina budovy a za nějakou dobu budova celá).

Dále bylo na pořadu jednání zrušení Lidových milicí, rozpuštění závodních výborů KSČ, rekonstrukce zastupitelských sborů atd. Za OF byli kooptováni do Federálního shromáždění Jaroslav Růžička, někdo do České národní rady a do pléna Jihomoravského KNV moje maličkost.

Zajímavá byla v té době prodejní výstava nazvaná Výtvarníci Občanskému fóru, koncert Jaroslava Hutky nebo ples OF a Slováckého divadla.

V období do prvních svobodných voleb proběhlo několik kulatých stolů se zástupci ONV a aktivů se zástupci OF z obcí a stávkových výborů podniků.

KC OF iniciovalo mimo jiné řadu mítinků na různých místech města: Masarykovo náměstí - jednou i z balkónu domu, v němž bydlel Jarda Růžička (vedle hotelu Slunce), v Klubu kultury, na parkovišti před Klubem kultury, na sídlišti Štěpnice, ve sportovní hale, ve Slováckém divadle apod. Vánočního shromáždění se zúčastnil herec Pavel Landovský, jako hosté přijížděli potitici a disidenti – např. Stanislav Devátý, Jiří Křižan, Jaroslav Šabata, Rudolf Zukal nebo herečka Eva Jakoubková.

Významná byla prvomájová oslava na Masarykově náměstí s Milošem Zemanem a herci Oldřichem Vetchým a Vladimírem Kratinou, před volbami přijel Petr Pihart. Ve své funkci předsedy OF se v Uherském Hradišti v prosinci objevil i Václav Klaus s manželkou Livií a svými spolupracovníky Milanem Kondrem a Petrem Havlíkem.

S mnohými se členové KC OF setkali i neoficiálně (večeře v Grandu s Klausem, mařatické sklepy se Zemanem a Komárkem). Dá se říci, že jedním z vrcholů aktivit hradišťského OF byla organizace setkání české a slovenské vlády (spolupořádala slovenská Veřejnost proti násilí) 7. června v předvečer voleb na Velké Javorině u Památníku vzájemnosti na česko – slovenské hranici. (Pikantní poznámka – na obě vlády v čele s premiéry Petrem Pithartem a Milanem Číčem byl tehdy určen pouze jeden „bodygard“.

A ten především kontroloval, abychom neměli placky s označením OF a VPN, neboť natáčela televize a dva dny před volbami se již nesmělo agitovat.) Důležité také bylo, že OF po vítězných volbách prosadilo své kandidáty do čela Okresního úřadu (Ivan Palacký) a do funkce starosty města (Ladislav Šupka – při KC OF působil jako expert pro oblast zemědělství).

Časem ovšem vše spělo k rozdělení Občanského fóra na Občanskou demokratickou stranu a Občanské hnutí – ale to už byla jiná písnička a politika dostávala (bohužel) poněkud jiný rozměr.

(Poznámka pro mladou generaci: Václav Klaus, Miloš Zeman, Petr Pithart a další byli v té době vedle Václava Havla významní představitelé Občanského fóra.)