„Myslím, že je to výborný nápad. Místo, které bude svázané s tak strašlivou událostí, by mělo vypadat důstojně celé. A zanedbané nejbližší okolí by tomu určitě neprospělo," řekl svůj názor Ladislav Kučera z Uherského Brodu, který náměstí míjí při svých procházkách městem zcela pravidelně.

Podle starosty města Patrika Kunčara bylo snahou místu zajistit pohlednější tvář. „Zbývající plochy náměstí, které návrh neřešil, by totiž zůstaly nevzhledně řešené," uvedl Patrik Kunčar na zasedání zastupitelstva měs­ta.

Aktuální plány mají dát Slováckému náměstí především jednotný ráz. „V území se nachází poškozená živičná plocha, na kterou navazují plochy ze zámkové dlažby s rozdílným uspořádáním. V ohraničené travnaté ploše je vysazena nevhodná smíšená vzrostlá zeleň. Veřejné prostranství je doplněno nesourodým mobiliářem," popsala mluvčí uherskobrodské radnice Elen Sladká. Dojde proto jak k úpravě zpevněných ploch, tak travnatých. Doplnění se dočká i městský mobiliář.

Vizualizace prostoru před místem tragédie.

Vizualizace prostoru před místem tragédie. ZDROJ: BRAK architects

Spolu s větším množstvím úprav vzroste také finanční náročnost celého projektu. Oproti původním 968 tisícům korunám vzrostou náklady o 732 tisíc korun, dosáhnou tedy zhruba 1,7 milionu korun. „Předpokládáme ovšem, že vysoutěžená cena bude nižší," uvedl starosta Patrik Kunčar. Městu ve financování pomohou i firmy, které přislíbily svou účast. Společnost Slovácké strojírny má například zajistit výrobu a montáž kovového prvku, který bude tvořit chodník znázorňující jizvu. „I s dalšími společnostmi trvají jednání o možnosti spolufinancování stavby formou daru pro město," doplnila Elen Sladká.

Ze strany opozice zazněly na adresu úprav prostoru před Družbou připomínky, zda se skutečně jednalo o ten nejvhodnější návrh. „Bylo řečeno, že tento je nejlepší. Vůbec žádné jiné jsme však neviděli," poznamenal opoziční zastupitel města Ladislav Kryštof. Podle starosty města Patrika Kunčara však byly zbývající návrhy buď komplikovaně řešené a měly by omezenou životnost, nebo by působily příliš stísňujícím dojmem. „Záměrem bylo, aby místo dále žilo svým životem, a i s ohledem na tamní prodejny lákalo i k procházkám a posezení," vysvětlil Patrik Kunčar. Zároveň má však místo sloužit jako citlivá připomínka masakru, kdy střelec Zdeněk Kovář v restauraci zavraždil osm lidí.