„Zastupiteli města byl tento záměr schválen a Oblastní charita Uherský Brod je připravena tuto službu poskytovat. Pokud bude projekt podpořen červnovým krajským zastupitelstvem, mohou ihned začít nezbytné stavební úpravy. Charita připraví personální, administrativní a provozní zajištění nové služby, včetně vnitřního vybavení," uvedl ředitel Oblastní charity Uherský Brod Petr Houšť.