„Jde o ojedinělý program České zemědělské univerzity v Praze, Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho cílem je přiblížit možnosti univerzitního vzdělávání v jednotlivých městech České republiky pro seniory, kteří se z různých důvodů nemohou osobně zúčastňovat přednášek U3V v sídlech vysokých škol a univerzit. Ať už kvůli vzdálenosti, zdravotním a časovým důvodů, finanční náročnosti na dopravu a podobně,“ vysvětlil odborný garant brodské pobočky U3V David Kryštof.

Studenti-senioři se tak budou díky tomu projektu pravidelně setkávat ke společnému shlédnutí audiovizuálního záznamu přednášky některého z renomovaných odborníků z daných univerzit. „Přednáška bude speciálně didakticky zpracována právě pro tuto populaci. Při všech setkáních bude přítomna kontaktní osoba, která zajišťuje vše potřebné. Počítačové schopnosti seniorů tedy nejsou nutné. Součástí přednášky jsou i testové úkoly, případně možnost kontaktování samotného lektora,“ doplnil Kryštof, podle něhož se celý systém vyznačuje specifikem, že danou přednášku si studenti mohou následně pustit i doma, což je výhoda proti klasické prezenční výuce U3V. „Cílem projektu je mimo jiné přiblížit lidem v postproduktivním věku novinky ze světa vědy, umožnit jim setkávání s lidmi podobného smýšlení a věku. Senioři mohou navazovat také nová přátelství, překonávat pocit osamělosti, izolovanosti či nepotřebnosti,“ naznačil Kryštof. Projekt, do něhož se mohou přihlásit lidé starší padesáti let nebo i mladší, jež pobírají invalidní důchod, odstartuje v Uherském Brodě už ve čtvrtek 11. března ve spolupráci s tamním Gymnáziem J. A. Komenského a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky se takový projekt uskuteční.

První přednáška semestru nazvaného Astronomie, jehož garantem je Martin Šolc z Astronomického ústavu Univerzity Karlovy v Praze, tam začne už ve 14.30 hodin. „Celkem se budou realizovat čtyři přednášky konané jednou za čtrnáct dní. Pro seniory budou zdarma,“ dodal.

Letité zkušenosti mají s fungováním U3V na Obchodní akademii, Vyšší odborné škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Uherském Hradišti. I tam je jejím koordinačním orgánem Univerzita Palackého v Olomouci. „Letošní ročník vzdělávacího programu pro seniory je již sedmým v pořadí. O studium je velký zájem. Například v tomto školním roce máme 68 studentů,“ povyčítal ředitel školy Jiří Durďák.

Absolventi hradišťské U3V si její studijní program chválí. „Školu jsem dokončila před dvěma lety. Přednášky byly poutavé a poučné, ráda na školu vzpomínám,“ vyjádřila se Zdenka Maňásková.