V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar ve výši 28 600 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Ve vašem okrese se přihlásily tyto domovy a instituce. Jejich názvy, adresy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme už s ním.

Okres Uherské Hradiště

1) Charitní dům Nivnice, Charitní dům Sv. Andělů strážných, Nivnice, Komenského 119, 687 51 Nivnice


Radost ze společných chvil

Naše seniory se snažíme zapojovat do společných aktivit s různými věkovými kategoriemi. Každoročně zveme děti z MŠ s vystoupením na den matek a na Vánoce. Žáky ze ZŠ zapojujeme do zkrášlení našich prostor jejich obrázky či básničkami. Také k nám chodívají během vyučování na různá společná setkávání. Čtou staré pověsti obce a okolí, povídají si s našimi klienty o minulosti, srovnávají, jak to bylo tenkrát a jak je to dnes. Mluví s nimi o válce, o tradicích, o životě.

Dále nás navštěvují děti z místních zájmových kroužků jako je folklorní kroužek Nivnička, schóla z nivnické farnosti, děti z Misijního klubka. S nimi se zapojujeme do akcí nejen misijního díla. Společně tvoříme, pečeme, zpíváme, modlíme se. Pravidelně k nám docházejí členové Punťa klubu se svými zvířecími mazlíčky, protože zvířata v Charitním domě nemáme. Jsou to lidé různého věku napříč generacemi.

Folklorní skupina Mužáci na nás také před Vánocemi myslí. Členové jsou mladší senioři. Každý měsíc k nám pravidelně přicházejí také farníci z obce. Účastní se v naší kapli mše svaté a Fatimské modlitby každého 13. v měsíci.

Členové Jednoty Orel nezapomenou každý rok potěšit naše klienty návštěvou Mikuláše a drobným dárkem
Aktivity s našimi seniory (klienty Charitního domu Nivnice) probíhají celoročně, za pěkného počasí venku na zahradě, v zimním období ve společenské místnosti.

2) Domov pro seniory Buchlovice, U domova 470, 68708 Buchlovice

Spojeni vírou


Schola Boršice již několik let doprovází životy našich uživatelů při slavení důležitých křesťanských svátků. Pro naše klienty připravují během roku křížové cesty, vzpomínkové dušičkové setkání, adventní koncert, vánoční program. Zcela přirozeně se při těchto setkáních propojují generace. Duchovní stránka života je velmi důležitá, zvlášť pro člověka osamělého, s nemocí, ve vyšším věku. Každá návštěva Scholy Boršice je pro náš domov obohacením v duchovní oblasti.
Peněžní dar bychom investovali na pořízení nového počítače s větším monitorem pro klienty, aby mohli komunikovat se svými příbuznými, známými. Aby mohli sdílet fotky z akcí a aktivit, které v domově navštěvují.