„Až do pátku 4. března bude provoz výtahu zcela přerušen a nebude tak do této doby umožněn bezbariérový přístup v budově městského úřadu. Pro osoby bez omezení pohyblivosti bude přístup do budovy nezměněn," uvedl v té souvislosti mluvčí radnice Jan Pášma. Nicméně úředníci si jsou vědomi, že i osoby s omezenou pohyblivostí si potřebují řešit své soukromé záležitosti, proto jim připravili náhradní varianty. Přístupovou cestou pro ně i nadále zůstává bezbariérový vchod z ulice Hradební.

„V místě u tohoto bezbariérového vstupu je zřízeno kontaktní místo s umístěním telefonního přístroje. Ten zajišťuje spojení s podatelnou městského úřadu. Pracovník podatelny zajistí vyřízení požadavku, přivolá příslušného pracovníka městského úřadu, který takový požadavek vyřídí mimo kancelář přímo na zmíněném kontaktním místě," popsal Jan Pášma způsob, jakým se budou v následujících týdnech úředníci setkávat s pohybově handicapovanými osobami.