„Brk písaře skřípe po pergamenu a události minulé nám odkrývají svoji pravou povahu," doprovodil vypravěč vznosnými slovy nastupující vojska na bitevní pole.

Následně zazněly výstřely artilerie a zhruba po 40 minutách vojska Matyáše Korvína opět ustupovala posilám Jiřího z Poděbrad.

Věrné rekvizity i stanové městečko, v němž se mohli dozvědět návštěvníci o tradičních řemeslech kovářství, tesařství či soukenictví navodily všem přítomným autentický pocit z poloviny 15. století.

„Obdivuji organizátory, že si dali tolik práce s přípravou. Přibližně vím, kolik námahy museli vynaložit, než nachystali troky na čočku a na vaření, než sehnali pitnou vodu. Připadá mi jejich snaha obdivuhodná a samozřejmě se mi představení moc líbilo," uvedla k vystoupení historických sborů Broďanka a vedoucí Knihovny Františka Kožíška Věra Lovecká, která si také, jako mnozí jiní, nenechala inscenaci ujít.