Dominantou obce je zámek z konce 16. století, postavený na místě dřívější tvrze a později renesančně přestavěný. Jedno z křídel zámku je stavebně odděleno a přestavěno v římskokatolickou kapli.

Momentálně je zámek opuštěný, chátrá a už několik let je soukromým majitelem nabízen k prodeji.

Pouhá procházka vesnicí dokládá, že vývoj se zastavit nedá. Její stavební proměny jsou patrné na první pohled.

Například vloni tam podle starostky Jarmily Jilgové došlo k rozšíření kapacit Mateřské školky včetně přístavby a rekonstrukce kuchyně za bezmála 25 milionů korun a vzniku Komunitního centra za více než tři miliony.

Starostka Ořechova Jarmila Jilgová.
Přála bych si, aby zámek našel smysluplné využití, tvrdí starostka Ořechova

„V nové lokalitě pro bydlení Hůrky, kde má stát 37 rodinných domů, obec vybudovala vodovod, kanalizaci, rozhlas s veřejným osvětlením a provizorní komunikaci. To vše za skoro pět a půl milionu,“ prozradila starostka.

Podobnou částku spolkl vznik biokoridorů, výsadba stromů v intravilánu vesnice i ořechové aleje. Spolu se sousedními Vážany Ořechov zahájil historicky jednu z nejnákladnějších akcí – výstavbu Čistírny odpadních vod. Jejím největším přínosem by měl být ekologický aspekt v podobě čistého potoka a ozdravení přírody kolem něj.

„Na jednu stranu výstavba nové čistírny odpadních vod a rekonstrukce kanalizace zcela jistě přispějí k čistšímu životnímu prostředí, což skutečně bylo naší primární motivací k samotné realizaci a je i přáním všech občanů Ořechova,“ upozornila Jarmila Jilgová s tím, že Ořechov byl v regionu jednou z mála posledních obcí, která nemá vlastní čistírnu odpadních vod.

Na druhou stranu muselo vedení radnice brát v potaz havarijní stav některých úseků kanalizace vybudované v 50. - 70. letech minulého století.

„Po provedeném monitoringu jsme s hrůzou zjistili, že jsou některé části v horším stavu, než jsme předpokládali. Bylo jen otázkou času, kdy bude nutné přistoupit k postupné rekonstrukci nejproblematičtějších úseků. Přímo se tedy nabízelo tyto dvě akce spojit a pustit se jak do výstavby ČOV, tak do rekonstrukce kanalizace,“ upřesnila ořechovská starostka.

Ta se letos chystá pustit také do celé řady drobnějších akcí, jako například do nového územního plánu po dokončených pozemkových úpravách obce, inženýrských sítí v lokalitě pro bydlení Za dvorem II, autobusového obratiště s nástupištěm a chodníkem či do opravy a rozšíření silnice v tamní Nové Čtvrti.

V roce 2022 by podle starostky měla být na řadě pětimilionová investice do komunikace v lokalitě pro bydlení Hůrky, volnočasová pumptrack zóna Floriánek, opěrná zeď a parkové a odpočinkové plochy v části obce Štěpnice nebo posílení vodovodní sítě novým vodojemem za sedm milionů korun.

Mělo by také dojít například k výstavbě deseti bytových jednotek v projektu Kodus za 15 milionů korun či k šesti jednotkového bytového domu v lokalitě Hůrky.

V letech 2023 – 2024 by Jarmila Jilgová chtěla v lokalitě Hůrky začít stavět deseti jednotkový bytový dům, revitalizovat rybník i hřbitov, zbudovat cvičiště pro psy, vesnickou farmu, zázemí pro zaměstnance a garáž na strojní vybavení obce a celou řadu dalších investičních akcí.