Jaké nejvýznamnější projekty obohatily Kunovice v minulém roce?

Mezi nejvýznamnější projekty řadím dokončení protipovodňových opatření na řece Olšavě. Dále zahájení rekonstrukce komunikace I/55, průtah Kunovicemi. Obě výstavby patří svým rozsahem i významem k vůbec největším investicím na území města a zcela zásadním způsobem se podílí na zkvalitnění ochrany před povodněmi i dopravní infrastruktury v Kunovicích. Kromě těchto dvou projektů jsme v loňském roce navíc zrekonstruovali kuchyni v mateřské škole a vybudovali nové sportoviště v areálu Základní školy U Pálenice.

Do jakých nejvýraznějších aktivit chtějí Kunovice investovat letos?

V letošním roce plánujeme spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dokončit již zmiňovanou rekonstrukci silnice I/55. Dále jsme investovali do rekonstrukce kunovského Městského úřadu, neboť po více než 25 letech nepřetržitého provozu jsme tento krok vyhodnotili jako nezbytný. Stavební práce spočívají v renovaci kotelny, vybudování bezbariérového přístupu na úřad včetně výtahu. Dále budeme vyměňovat všechna dřevěná okna a dveře budovy. Nesmím opomenout také vznik dalších kancelářských prostor v podkroví budovy. V letošním roce navíc dokončíme přístavbu hasičské zbrojnice. Konkrétně umístíme do nových prostor mobilní hrazení. Toto hrazení bude součástí protipovodňových opatření na řece Olšavě.

V souvislosti s válkou na Ukrajině média informovala o ruském vlastníkovi společnosti Aircraft Industries. Většina velkých společností přestává s Ruskem spolupracovat. Dotkla se doposud nějak celá situace letecké továrny v Kunovicích?

Zatím nemám žádné informace o dalším vývoji v Aircraft Industries, a.s. Budoucnost lze těžko odhadovat. Nicméně pevně věřím a doufám, že se situace vyřeší a společnost, která je po mnoho desetiletí chloubou a výkladní skříní Kunovic na poli leteckého průmyslu, bude i do budoucna jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů celého našeho regionu.

Jak pokračují opravy na průtahu Kunovicemi? Myslíte, že se stihne rekonstrukce dokončit do srpna letošního roku, jak bylo původně v plánu?

Zatím celá stavba pokračuje bez větších problémů a podle předpokládaného harmonogramu. Stejně jako tomu bylo během oprav na podzim loňského roku. Řekl bych, že srpnový termín dokončení oprav rovněž splníme, dokonce možná i s drobným předstihem. Musím říct, že dokončení rekonstrukce křižovatky včetně navazující komunikace zcela zásadně přispělo ke zlepšení dopravní situace na průjezdu mezi Kunovicemi a Ostrožskou Novou Vsí. Dlouhé fronty pomalu se posouvajících aut jsou na tomto úseku díky rekonstrukci již minulostí. Věřím, že dokončením druhé etapy oprav, tentokrát ve směru od Uherského Hradiště, zajistíme ještě hladší průjezd daným úsekem. Opravami na silnici jsme také docílili mnohem bezpečnějšího pohybu chodců a cyklistů.

Další práce probíhají u Olšavy, kde se staví protipovodňové hráze. Kdy se obyvatelé Kunovic dočkají finálního výsledku, a jak se hráze a nové zásahy do koryta Olšavy zamlouvají Vám?

Stavba protipovodňových opatření na řece Olšavě již byla dokončena v závěru loňského roku. V současnosti pracujeme pouze na odstraňování drobných vad a provádíme konečné úpravy. Finální výsledek je tedy již zcela patrný. Jsem si vědom toho, že na stavbu hráze mají obyvatelé spoustu rozličných názorů. Během výstavby jsme si také řadu různorodých poznámek vyslechli. Rozumím tomu, že se výstavbou hrází zcela změnilo okolí domů postavených na březích řeky. Zejména pro obyvatele, kteří mají břehy Olšavy spojené nostalgicky s dětstvím, je proměna velkou ránou. Musíme však brát v potaz výhodu této výstavby spočívající v ochraně obydlí, a to zejména těch, kterých se v minulosti dotkly povodně. S výstavbou protipovodňových hrází se také pojí oprava komunikací navazujících na tuto stavbu. Díky tomu dosáhneme zlepšení dostupnosti, pohybu, parkování a obslužnosti v ulicích. Jsem tedy přesvědčen, že pozitiva spojená s výstavbou jasně převažují případná negativa.

Kunovice čeká letos v srpnu jízda králů. Jak probíhají přípravy? Chystá město na letošek ještě nějaké další větší akce?

Ano, přípravy na jízdu králů jsou v plném proudu. O výrobu výzdoby se postaraly šikovné ženy z řad dobrovolnic. Nyní pořádáme pravidelné schůzky s organizátory a chystáme se na představení krále. Rovněž připravujeme společné setkání a pouť králů, královských družin a dalších účastníků čtyř jízd králů, které se na Slovácku v letošním roce pojedou. Zatím tedy mohu říct, že vše běží podle představ. Vyvrcholením pak pochopitelně budou samotné jízdy králů ve Vlčnově, Hluku, Kunovicích a Skoronicích. Kromě této akce připravujeme tradiční Hody s právem. Doufám, že se již dostáváme zpět do normálních kolejí, alespoň co se kulturního a společenského života týká.

Jakým zájmům a zálibám se věnujete, který sport máte v oblibě jako fanda a čím se v dobách necovidových nejraději ve volném čase baví obyvatelé Kunovic?

K mým největším koníčkům patří bezesporu rybaření. Na tento koníček si ovšem vždy musím vyhradit spoustu času, ryba se totiž musí takzvaně vysedět. Vzhledem k pracovnímu vytížení je složité si čas na rybaření najít, proto se ještě snažím sportovat. Aktivně hraji tenis a lyžuji. Dále rád sleduji fotbal, hokej, biatlon a míčové sporty. Volný čas obyvatelů Kunovic je dozajista naplněn širokou škálou možností. Na území města působí mnoho spolků, které nabízí pestrou paletu sportovních, kulturních i společenských aktivit. Pokud si někdo nepřijde na své z nabídky místních zájmových činností, má možnost vybírat z aktivit pořádaných v okolních městech a obcích, které jsou Kunovicím na dosah.

Autor: Patricie Macelová