Po více než dvou letech od poklepání základního kamene vystřídaly stavební dělníky odborné firmy, které nyní pracují na vybavení nových expozičních ploch a zázemí pro pracoviště archeologického oddělení. To se má do nové budovy ve Starém Městě přestěhovat z už nedostačujícího zázemí v Uherském Hradišti.

„Během první etapy se nám podařilo dodržet jak časový, tak finanční harmonogram akce. Potýkali jsme se s celou řadou problémů, z nichž patrně největší byl nález a provrtání ložiska plynu pod budoucí budovou Cyrilometodějského centra, které jsme byli nuceni zajistit, a přeprojektovat celý systém vytápění. Všechny potíže se nám podařilo díky výborné spolupráci s projektantem i dodavatelem vyřešit tak, že můžeme přistoupit k druhé etapě projektu, která obnáší výstavbu expozic a vybavení budovy," uvedl ředitel Slováckého muzea Ivo Frolec těsně před započetím druhé etapy, která by podle plánu měla skončit v červnu příštího roku.

Česko zpívá koledy v Uherském Hradišti 2018. Ilustrační foto
Koledy s Deníkem se budou zpívat i na Slovácku, letos zase pouze on-line

Přestože stavební práce zbrzdily problémy s vytápěním i archeologické nálezy, podařilo se podle ekonomky Slováckého muzea Jitky Zpěvákové projekt, do něhož je zahrnuta i revitalizace tří národních kulturních památek, udržet jak ve stanoveném rozpočtu 123 315 000 korun, tak i v časovém harmonogramu.

Momentálně se mimo jiné pracuje na interiéru hlavního expozičního sálu ve třetím patře, jenž bude věnován hlavní expozici Cyrilometodějské stezky. Další expozice pak bude prezentovat muzejní archeologické sbírky a seznámí návštěvníky s pravěkem na Uherskohradišťsku.

„Hlavní expozice nás provede životem a odkazem dvou významných osobností naší historie – sv. Cyrila a Metoděje. Cyrilometodějské centrum s přilehlým Památníkem Velké Moravy se stane jakousi výkladní skříní vzniklé certifikované evropské kulturní stezky, což bude mít výrazný vliv na rozvoj cestovního ruchu v regionu," zdůraznil Ivo Frolec k projektu, který je financován převážně z evropských dotací a částečně také z rozpočtu Zlínského kraje - zřizovatele Slováckého muzea.

Hostětínský mikulášský biojarmark i Hradišťský adventní kalendář se přesunuly do virtuálního prostoru sociálních sítí.
Některé zrušené akce se přesunuly do virtuálního prostoru sociálních sítí

Cestu po stopách našich věrozvěstů, respektive jejich žáků, na Balkáně letos podnikl vedoucí archeologického oddělení Slováckého muzea Tomáš Chrástek.

„Pro návštěvníky v multimediální expozici připravujeme netradiční propojení minulosti se současností například za pomoci interaktivní vizualizace kaple sv. Nauma nacházející se v klášteře na břehu Ohridského jezera v dnešní Severní Makedonii,“ sdělil Tomáš Chrástek.

Objekt bude disponovat taktéž přednáškovým a prezentačním sálem pro veřejnost s možností zázemí pro školní výuku i studijní depozitář, které Slovácké muzeum získá díky novému zázemí specializovaného archeologického pracoviště.

„Z komplexního hlediska je právě vybudování nových depozitních prostor jedním z nejdůležitějších aspektů stavby. Současné kapacity naší instituce jsou totiž zaplněny zhruba z 95 procent. V jednom z depozitářů bude vybudována trezorová místnost, kde budou uloženy nejcennější předměty našich bohatých muzejních sbírek,“ doplnil Tomáš Chrástek.