Jeden z největších koštů, co do počtu vzorků ve Zlínském kraji, si stovky vyznavačů vinného moku nenechaly ujít.

Vzhledem k velkému počtu vzorů vín bylo s týdenním předstihem před Velikonoční výstavou ustaveno 23 komisí, v nichž zasedlo 80 odborně zdatných degustátorů, kteří hodnotili vzorky vín na dvacetibodové stupnici.

„Na letošní výstavě jsme měli nejvíce nových a rezistentních odrůd, ale také novošlechtění. A proto jsme měli 44 šampionů, nejlépe hodnocených vín v odrůdách. Bezmála polovina jich byla od boršických vinařů,“ neskrýval radost Libor Vranka, předseda základní organizace Českého svazu zahrádkářů v Boršicích. Ten krátce po desáté hodině Neděle velikonoční zahájil výstavu a poté spolu s dalšími pořadateli výstavy předával keramické plakety šampionům v jednotlivých vinných odrůdách.

V katalogu stál za pozornost vinařů článek Aloise Tománka s názvem Floreal – počátek nové generace odolnější révy? V letošním roce učinil výjimku a stručně vinaře seznámil s novou odrůdou, která jistě ovlivní směr dalšího šlechtění révy vinné. Pro většinu vinařů bude jistě jeho článek asi prvním impulzem, kdy zaregistrují francouzskou novinku Floreal.

„Floreal je bílá moštová odrůda z mezinárodního křížení mezi evropskou a americkou révou. Zvláštností je zastoupení genů americké révy Vitis rotundifolia. Konkrétně se jedná o geny odolnosti proti peronospoře a padlí,“ informuje v článku inženýr Alois Tománek.

K ochutnání byly na velikonoční výstavě dva nejstarší vzorky vína. Rulandským bílým z roku 1997 a vzorkem Rulandy z roku 1998 se prezentoval boršický Jaroslav Šimík.

V průběhu oblastní přehlídky vín došlo také ke spojení koštování vinných moků, gastronomických specialit, tyrolských sýrů a folkloru ve slováckém pojetí, a to s cimbálovou muzikou Pentla a jejími písničkami.