„Stále považujeme za nezbytné důstojným způsobem připomenout všechno to, co se v prostorách věznice v minulém století odehrávalo. Naším záměrem je v budoucnu instalovat podobnou expozici právě v prostorách věznice. Nicméně vzhledem k tomu, že je nemáme stále ještě k dispozici, chceme alespoň dát najevo naši připravenost k takovému kroku," vysvětlil v té souvislosti starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Výstava, která by připomněla pohnuté dějiny bývalé věznice, by v nejbližších měsících měla vzniknout v některých jiných prostorách, které patří městu. Jako nejpravděpodobnější se momentálně dle Stanislava Blahy jeví podkroví Reduty.

„Slovácké muzeum na patřičných materiálech intenzívně pracuje už několik let a to nejen v našich archivech, ale i v archivech po celé zemi. Za ta léta se nám podařilo shromáždit poměrně velkém množství materiálu. Tento krok je zárodkem budoucí stálé expozice, o níž předpokládáme, že bude přímo v objektu vězení," podotkl v té souvislosti ředitel Slováckého muzea a zároveň místostarosta Uherského Hradiště Ivo Frolec. Podle zběžných odhadů účastníků dohody by si výstavu mohli první návštěvníci prohlédnout zhruba za rok.