Jde o výstavní panely, jenž budou k vidění na budově kina Hvězda, na knižním domě Portal, kavárně a pekařství Svoboda Březík, kavárně Jiné Café a Titique, prodejnách Hradišťanka a Baťa.

Bě­hem Ohlédnutí 2020 bude vy­stavovat soubor svých fotogra­fií také loňský laureát Štěpán Šupka a už tradičně vystaví­me také vzpomínkové panely osobností, které nás v uply­nulém roce opustily.

„Netradiční videovernisáž výstavy bude předtočena a vy­stavena na Facebooku a webu Ohlédnutí v neděli 10. ledna od 17 hodin. Ve stejném čase bude na bu­dově kina Hvězda spuštěna i doprovodná videoprojekce, která po celý čas výstavy doprovodí expozici ve veřejném prostoru,“ uvedl Jaromír Orel z Městských kin Uherské Hradiště.

Kurátory letošní výstavy jsou Josef Korvas, Marek Malůšek, Petra Staňková, Michal Strán­ský a Zdeněk Trčálek. Expozice poběží přibližně měsíc, tedy do 10. února.