Přilákala je sem jedenáctá oblastní výstava psů loveckých i společenských plemen, evropská výstava slovenských kopovů, klubová výstava českých fousků, speciální výstava alpských jezevčíkovitých brakýřů a německých dlouhosrstých o­hařů.

Výstava, která byla pořádána z pověření Českomoravské kynologické jednoty Praha výstavním výborem Uherské Hradiště, byla zdrojem poznání i poučení, ale také místem k navázání řady přátelství kynologů a vyznaným dokladem o sepětí člověka s jeho nejlepším čtyřnohým přítelem.

„Snažili jsme se kynologům i jejich psům vytvořit takové podmínky, aby se oblastní výstava stala místem reprezentace kynologie pro širokou veřejnost,“ nechal se slyšet Karel Blahušek, ředitel výstavy a předseda Okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty Uherské Hradiště.

Korektní soutěžní klání kynologů, kterého se zúčastnilo na čtyři stovky milovníků čtyřnohých přátel člověka, ocenil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

„Nelituji toho, že jsem se této významné kynologické akce, která po stránce organizační neměla chybu zúčastnil. Myslivcem jsem už čtyřicet let, ale na zvěř jsem si nikdy nevystřelil. Nechtěl jsem se stát jejím lovcem, když jsem pro pracovní vytížení nemohl plnit povinnosti myslivce,“ svěřil se hejtman, obdivující psy, pózující v kruzích fundovaným rozhodčím.

Starosta Uherského Hradiště Květoslav Tichavský sebejistě prohlásil, že jeho město se kromě své bohaté historie a kultury může pochlubit také vyspělou péčí o životní prostředí a začleňováním přírodních prvků do běžného života města.

„S tím úzce souvisí také kynologie, která u nás patří mezi časté zájmy obyvatel. Snažíme se vytvářet takové podmínky, aby soužití lidí s domácími zvířaty, zejména takovými, jako jsou úžasní psi, bylo obohacením pro celou společnost,“ potvrdil Tichavský.

O titul v různých třídách usilovalo se svými psy v osmi kruzích 270 vystavovatelů. Nejvíce zastoupenými psy na výstavě byla plemena jezevčíků, slovenských kopovů a českých fousků.

Nejmenšími psy byli jezevčíci králičí, zatímco obrem byla německá doga modrého zbarvení, jejímž majitelem byl Dušan Joachymovič z Ostravy.

Výstavu musel absolvovat každý pes, kterého chce jeho majitel zařadit do chovu. Absolvování oblastní výstavy však nebylo podmínkou lovecké upotřebitelnosti psa.

„Osm rozhodčích, kteří mají zkoušku na posuzování příslušných plemen, hodnotilo exteriér psa, jeho výšku v kohoutku, chrup, skus, osvalení, barvu a kvalitu srsti, oko a čenich,“ přiblížil kritéria posuzování psů podle platného standardu příslušného plemene rozhodčí Milan Hampl. Podotkl, že rozhodčí posuzovali také mechaniku pohybu hrudních a bederních končetin psa.

Výstava byla rozdělena do šesti tříd podle věku psů. V nejmladší třídě štěňat byli hodnoceni psi ve stáří čtyř až šesti měsíců, zatímco ve třídě veteránů to byli psi starší osmi let. Podmínkou účasti na výstavě byl průkaz původu psa.

„Většina psů i společenských plemen je v držení nemyslivců, hlavně žen a dívek. Možná právě ten jejich pes je přivede k výkonu myslivosti. Naopak jen málo myslivců přivede výkon práva myslivosti ke kynologii,“ neodpustil si poznámku Hampl.

„Mám velkou radost, že můj osmnáctiměsíční retrívr se stal v Hradišti oblastním vítězem. Zda mě to přivede do řad myslivců, o tom nechci spekulovat. Stačí když je zatím nimrodem můj manžel,“ podotkla skromně Helena Vaškůjová z Krnova.