„Polovina louky, jejíž celková rozloha je 1,2 hektaru, je podle územního plánu z roku 1994 určena k výstavbě domů. Vyrůst by tam měly celkem tři,“ informoval starosta Vyškovce Bohumil Hodulík, podle něhož by se mělo začít stavět bezprostředně poté, co majitelé pozemků obdrží stavební povolení.

Má to ale malý háček. Lokalitu musí nejprve prověřit Správa chráněné krajinné oblasti (CHKO) Bílé Karpaty v Luhačovicích. Ta bude zjišťovat, jestli na zmiňované louce rostou nebo nerostou chráněné rostliny. „Z toho důvodu v letošním roce provedeme na místě podrobné průzkumy, které ukáží, zda-li jde skutečně o vzácné byliny. Podle mých dosavadních informací by tam měl růst například hořeček brvitý a pětiprstka žežulník,“ konstatoval botanik luhačovické CHKO Jiří Němec. Ten by měl podle svých slov vydat závazné stanovisko ještě v letošním roce. „Musíme tomu věnovat celou sezónu, abychom zastihli celé spektrum rostlin. Například hořeček vykvétá až v září, tudíž budeme pracovat až do pozdního léta,“ dodal Němec, který předpokládá, že konečné rozhodnutí padne na podzim.

„Územní plán je stanovený, nejdříve se dá změnit příští rok. Na druhou stranu bychom ale neradi narušili přírodní ráz krajiny,“ vyjádřil se starosta Hodulík.

Některé obyvatelé Vyškovce však tato problematika příliš netrápí. „Jsem rád, že v obci přibudou další domy a že se zase trochu rozrosteme,“ nechal se slyšet jeden z tamních obyvatel Antonín Kubáník.

Hořeček brvitý: Dvouletá až vytrvalá bylina s přímou a většinou nevětvenou lodyhou, která je hustě olistěná, květy jsou jednotlivé na konci lodyhy, na okraji korunních cípů brvité. Vykvétá koncem léta. Roste na suchých i mírně vlhkých trávnících, v lemech křovin a ve světlých lesích, obvykle ve stupni pahorkatin. Úbytek tohoto druhu je velice výrazný, byl proto zařazen v Červeném seznamu k ohroženým druhům naší květeny.
Pětiprstka žežulník: Středně vysoká vytrvalá bylina s prstnatě dělenými hlízami. Dost častá na lukách, ve světlých listnatých lesích, v křovinách, zvláště na vápnitých půdách. Je chráněná. Kvete od května do srpna.