„Nejnovější práce kolem archeologického naleziště zahrnovaly úpravy terénu, nové zatravnění okolí základů bývalého velkomoravského kostela a osazení místa novým zahradním mobiliářem,“ informoval mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Došlo rovněž na výrazné zásahy do tamní zeleně, až to vzbuzovalo obavy veřejnosti o její úplnou likvidaci v lokalitě.

„Náletovou vegetaci bylo nutné odstranit zejména v koridoru někdejší cesty, která byla obnovena,“ vysvětlil Jan Pášma důvody zásahů.

Dále na Výšině podle něj došlo k proložení pěšího chodníku z kamenných šlapáků mezi nástupním prostorem s mobiliářem a informačním systémem a vlastní archeologickou plochou s půdorysem velkomoravského kostela.

„Lidé se nemusejí o zeleň obávat, neboť projekt obsahuje náhradní výsadbu sestávající z keřů trnky a dřínu a osmi stromů – starých odrůd ovocných dřevin podél východní strany chodníku,“ poznamenal mluvčí.

Provedené práce jsou podle staosty Uherského Hradiště v souladu s celkovou koncepcí úprav a budoucí vizí Výšiny svatého Metoděje.

„Naším záměrem je přivést na Výšinu obyvatele města i návštěvníky a turisty. Lokalita je ideálním místem procházek a odpočinku, a navíc místem, kde stojí jeden z milníků historie našeho města,“ podotkl starosta.

Národní kulturní památkou na někdejší sadské výšině jsou pozůstatky významného církevního komplexu z období Velkomoravské říše. Křesťanští misionáři tam už na přelomu 8. a 9. století vybudovali jeden z prvních zděných kostelů na sever od Dunaje.

Vzhledem k celkové dispozici komplexu i významným nálezům se předpokládá, že tam působili představitelé byzantské misie. Podle tvrzení některých badatelů by mohlo jít také o místo posledního dopočinku sv. Metoděje. Lokalita byla definitivně opuštěna v průběhu 13. století.