Vyšetření je bezbolestné, zdarma a bez potřeby předchozího objednání. Probíhá prostřednictvím spirometru, tedy přístroje, který zaznamenává objem vdechovaného a vydechovaného vzduchu v závislosti na čase a dalších parametrech.

Nová možnost studia v Uherském Hradišti od září - obor Diplomovaná všeobecná sestra. Učebna
Studijní novinka v Uherském Hradišti: obor Diplomovaná všeobecná sestra

„Smyslem této akce je upozornit veřejnost na rizika spojená s aktivním i pasivním kouřením. Jeho následky totiž tvoří většinu diagnóz, se kterými se na našem pracovišti setkáváme. Patří sem například bronchitida, kardiovaskulární nemoci či onkologické nálezy. Díky prevenci můžeme onemocnění odhalit včas a co nejdříve zahájit účinnou léčbu,“ naznačil primář plicního oddělení Arnošt Sobol.

Všichni příchozí z řad kuřáků budou moci během odpoledne využít kromě vyšetření také odborné poradenství při odvykání kouření.

Zástupci Slováckého muzea při přebírání ceny Českého výboru ICOM.
Cyrilometodějské centrum získalo pro Slovácké muzeum prestižní ocenění

„Zkušení lékaři plicního oddělení poskytnou klientům zhodnocení jejich zdravotního stavu a doporučí efektivní možnosti moderních léčebných postupů,“ dodala mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Lucie Sedláčková.