Věcné a dělné výroční rokování odstartoval program dětí z velehradské mateřinky, který s nimi nacvičila učitelka Renata Hlavsová. Spokojenost 220 zdravotně i tělesně hendikepovaných členů s věkovým průměrem 73 let, sdružených ve velehradské organizace STP a SPCCH, naplňuje devítičlenný výbor přesvědčením, že se mu úspěšně daří plnit poslání, pro které byly obě organizace před bezmála čtvrt stoletím zřízeny.

Ve zprávě obou organizací bylo konstatováno, že je beze zbytku naplňován plán činnosti, který si loni na startovní čáře nového pětiletého volebního období výbor, který řídí obě organizace, předsevzal.

„Velmi si vážím práce všech členů výboru, kteří věnují svůj čas organizaci aktivit pro své kamarády a sousedy v průběhu celého roku. Plejáda pravidelných i nových aktivit nabízí možnosti příjemných mezilidských setkání a zároveň poznání zajímavých míst nejen v České republice,“ konstatoval v závěru výročního rokování první muž Velehradu. Poděkoval členům obou organizací za aktivní přístup k životu i k akcím, které navzdory svým zdravotním problémů pořádají.

Pozdravit výroční rokování STP a SPCCH Velehrad přišly předsedkyně spřátelených organizací STP Uherské Hradiště a Starého Města a předseda krajské organizace SPCCH Ladislav Hamřík.

Při požáru lesního porostu mezi Rudimovem a Pitínem musel zasahovat vrtulník a dvanáct hasičských jednotek.
Nárůst počtu jarních požárů na Slovácku je oproti loňsku trojnásobný
Ilustrační foto.
Při úklidu Uherského Hradiště pomáhají i lidé s postižením