Slavnosti se zúčastnili i někteří pedagogové, kteří „novou“ školu před padesáti lety otevírali. Program pro hosty si připravili děti z mateřské školy, i žáci „vyšších“ ročníků.

Zástupci školy neusnuli na vavřínech a plánují změny v podobě modernizace některých učeben. „Plánujeme instalaci interaktivních tabulí a dobudování nové počítačové učebny. Čekáme na finanční injekci z evropských fondů, která by měla tento záměr pomoci zrealizovat,“ vysvětlila ředitelka školy Jana Zámečníková. „Dojde tak k propojení techniky a humanitních oborů, na které se škola v rámci svého Školního vzdělávacího programu specializuje,“ doplnil ředitelku nezdenický pedagog Roman Švehlík

První zmínky o škole v obci se datují již k roku 1400. Tehdy v Nezdenicích učili čeští bratři. Výrazná změna nastala na konci 19. století, kdy vznikla nová škola. Objekt staré školy pak sloužil jako tělocvična.