Slavnostní mši celebroval administrátor olomoucké arcidiecéze biskup Josef Nuzík, rodák ze Strání, který svoji náklonnost k rodnému kraji dával najevo v průběhu svého kázání. „Věž zdejšího kostela je vysoká 39 metrů, o dva metry vyšší než na Strání. Ale určitě se tam na vás kvůli tomu nezlobí,“ řekl biskup v souvislosti s parametry chrámu, za pobaveného smíchu přítomných. Vzápětí však už mimo jiné zcela vážně poznamenal, že kostel je historická stavba, na jejímž stavu se v průběhu času podílejí věřící, ale také je to místo, které je otevřeno všem.

Dobrá zpráva pro řidiče. Uzavírka u Drslavic skončila s měsíčním předstihem
Dobrá zpráva pro řidiče. Uzavírka u Drslavic skončila s měsíčním předstihem

S Josefem Nuzíkem sloužil bohoslužbu místní farář Jiří Luňák. Biskupa spolu s ním přivítal starosta obce František Hajdůch, který připomněl, že kromě výročí 150 let od požehnání místního kostela letos Dolní Němčí slavilo 100 let od prvních dožínek, 90 let od založení místního fotbalového klubu, půlstoletí od otevření areálu současné Základní školy a Základní umělecké školy a pět roků od zisku celorepublikového titulu Vesnice roku.

Slavnost po mši pokračovala před kostelem občerstvením pro všechny účastníky bohoslužby. O hudební kulisu se starala dechová hudba Dolněmčanka.

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická a Vyšší odborná škola v Uherském Hradišti. Zážitkový den pro žáky.
Výročí slaví trojice středních škol v Hradišti. Absolventů je 25 tisíc

Autorem projektu kostela sv. Filipa a Jakuba v novogotickém slohu s věží vysokou 39 metrů, je podle knihy Jaroslava Němce s názvem Dolní Němčí - od historie k současnosti, architekt Schueller z Brna. Stavba chrámu pod vedením stavitele Loserta z Uherského Hradiště začala v červnu 1870.

Obraz na hlavním oltáři namaloval ještě v roce 1795 pro původní starý kostelík akademický malíř Ferdinand Licht z Brna a v roce 1870 jej renovoval uherskohradišťský akademický malíř Zelený. Do věže tehdy zavěsili tři zvony – svatého Prokopa z roku 1733, svatého Floriána z roku 1873 a sv. Filipa a Jakuba také z roku 1873. Kostel byl vybudován během tří let, ve druhé půli roku 1873. Na podzim téhož roku se dočkal slavnostního posvěcení. Stavba tehdy přišla na 63 000 zlatých. Dvě třetiny z této částky zaplatil náboženský fond a jednu třetinu obecní pokladna.

Kompletace interiéru se kostel dočkal v následujících letech a platili ji výhradně místní občané. Lze tak konstatovat, že všechny sochy svatých uvnitř, křížová cesta, ozdobné předměty, či tehdejší bohoslužebná roucha mají svého konkrétního dohledatelného dárce. Poněkud delší dobu podle Jaroslava Němce se muselo počkat na vybudování věžních hodin, které byly uvedeny do provozu v roce 1897.

Kostel je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek ČR a po 150 letech své existence už má za sebou celou sérii aktuálních oprav a rekonstrukcí a na první pohled vypadá, že je ve velmi dobré kondici. O to se kromě místních věřící postaralo rovněž celkem 20 kněží, kteří v novogotickém kostele od začátku jeho existence až doposud sloužili.