Končí ke 30. červnu, téměř po 29 letech v pozici šéfky ústavu. Důvodem je to, že v rámci reorganizace zaniká samotný DZP Vincentinum, protože k 1. červenci vznikne na Velehradě nová organizační jednotka DZP s novým managementem, kde ovšem Mileně Marečkové nebylo nabídnuto žádné pracovní místo.

„Momentálně jsem ve výpovědní lhůtě. Dostala jsem výpověď pro nadbytečnost. Až se prvního srpna půjdu přihlásit na pracovní úřad, bude to přesně 29 let, co jsem na Vincentinum nastupovala,“ řekla Deníku Milena Marečková s tím, že se víc k celé záležitosti vyjadřovat nechce.

Zcela opačně to ale vidí lidé ze Slovácka. Na sociálních sítích se k tomu strhla doslova lavina komentářů.

„Děkuji veřejně paní Marečkové za její práci a za její aktivní život, který z velké části obětovala velehradskému Vincentinu. Děkuji mnohokrát, Mileno. Ať se stydí všichni „mocní“, kteří tento ponižující ortel nad Vincentinem a jeho lidmi ve službě i v péči vynesli. Veřejně prohlašuji, že budu-li mít v budoucnosti dostatek sil a příslušný vliv, toto nekompetentní, nelidské a zcela pomýlené rozhodnutí Zlínského kraje napravím, a to v souladu s přáním zdravotně postižených uživatelů i pracovníků, kteří zde o ně obětavě pečují,“ napsal emotivně na svém facebookovém profilu někdejší hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.

Těžko chápe kontroverzní rozhodnutí Zlínského kraje také módní návrhářka Marie Zelená, rodačka z Ostrožské Nové Vsi.

„Paní Marečkovou osobně znám a také znám i více zdravotně postižených lidí z Vincentina, kterým se každý rok snažíme připravit alespoň kulturní zážitky. A víme, že díky paní Marečkové a dalším obětavým lidem obyvatelé Vincentina měli domov a zázemí. Určitě stěhování a rozdělení bude mít silný a negativní dopad na jejich psychiku i zdraví. Je to velice smutny přístup,“ poznamenala Marie Zelená.

Situaci pro Deník okomentoval i velehradský starosta Aleš Mergental.

„Je mi líto, že zároveň končí jak Milena Marečková coby vedoucí Vincentina, stejně tak Markéta Kuchařová jako vedoucí DZP Buchlovská. Spolupráce s oběma vedoucími byla skvělá a to jak v oblastech zapojování jednotlivých zařízení do veřejného života na Velehradě, tak především ve vztahu ke klientům. Obec Velehrad je celé řadě klientů v obou zařízeních veřejným opatrovníkem, a tak detailních zkušeností spolupráce máme dost,“ uvedl starosta.

Podle něj je škoda, že ani jedna z nich nebude dál pokračovat v rámci sociálních služeb, byť třeba na jiné pozici.

„Už teď je jasné, že organizační změna ve vedení přináší nezodpovězené otázky i nervozitu a to jak pracovníkům, tak hlavně klientům žijících v obou zařízeních. Nezodpovězenou zůstává pak otázka využití budovy Vincentina po plánovaném ukončení provozu DZP,“ řekl Aleš Mergental.

Velehradské Vincentinum v žádném případě nezanikne a bude nadále sloužit k poskytování sociálních služeb. Informovala o tom radní Zlínského kraje pro sociální záležitosti Michaela Blahová.

„Toto zařízení, které v minulosti prošlo rekonstrukcí na náklady kraje, bude i po organizačních změnách, které zde momentálně probíhají, určeno sociálním službám, avšak jejich charakter musíme přizpůsobovat aktuálním potřebám a požadavkům společnosti,“ sdělila Michaela Blahová a připomněla, že k organizační změně na Velehradě došlo v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje schváleným krajským zastupitelstvem.

Hlavním důvodem, proč Zlínský kraj postupně omezuje kapacity domovů pro osoby se zdravotním postižením, tedy i Vincentina, je fakt, že v populaci ubývá lidí se zdravotním postižením odkázaných na službu poskytovanou ve stávajících pobytových zařízeních.

„Domov má vypracovaný svůj transformační plán do r. 2023, který vytvořil a předložil transformační tým stávající vedoucí Mileny Marečkové. Její místo bude zrušeno organizační změnou k 1. 7. 2020,“ uvedla Marie Fremlová, ředitelka nadřízených Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvkové organizace Zlínského kraje.

Na Velehradě podle ní navíc již léta působí podobné zařízení, jako je Vincentinum, a to DZP Buchlovská, to znamená, že v obci prakticky vedle sebe fungovaly dvě podobné organizační jednotky, které byly s účinností od 1. července 2020 sloučeny do jedné – DZP Velehrad.

„Od 1. července dochází k zániku dvou předchozích organizačních jednotek a zároveň k zániku pracovních pozic dvou vedoucích. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na vedoucí nové organizační jednotky. Výběrová komise z přihlášených uchazečů vybrala nejvhodnějšího zájemce“ informovala ředitelka Sociálních služeb Uherské Hradiště Marie Fremlová.