První letošní výjezd proto uskutečnili na stavbu skladovací haly společnosti LA food, s.r.o. vznikající u Kostelan nad Moravou, kde počátkem března začal archeologický výzkum.

„Nacházíme se na ploše polykulturního sídliště. Na základě odkrytých situací víme, že zde bylo sídliště s mladší moravskou malovanou keramikou, což je období neolitu. Je zde zachycena také doba bronzová, konkrétně kultura popelnicových polí, reprezentována zásobní jamou, která byla na nálezy nejštědřejší," sdělil z místa nálezů vedoucí archeologického oddělení Slováckého muzea Tomáš Chrástek.

V lokalitě byl nalezen okřín, což je velká keramická nádoba, dále pak malá miska, měděné šídlo a různé keramické fragmenty, z nichž některé budou dále rekonstruovány do své původní podoby.

„Mimo předmětů z období pravěku nám vykopávky odkryly také něco z raného středověku a jeden objekt z období laténů, což je doba Keltů. Pro archeology jsou nejvýznamnější samotné nálezové okolnosti a z nálezů potom měděné šídlo datované do konce mladší doby kamenné. Pro oko laika jsou potom nejzajímavější celé nádoby, odkryté v zásobní jámě, kde čekaly na své vyzvednutí 3000 let," dodal vedoucí archeologického oddělení.

Na jejich vystavení si však zájemci budou muset počkat. Vzhledem k tomu, že Slováckém muzeum nemá stálou expozici věnovanou pravěkým dějinám regionu, se s nejnovějšími přírůstky setkají jeho návštěvníci nejdříve v příštím roce.

„Práce započali první dny v březnu a velikost naleziště je prodloužila až do konce prvního dubnového týdne. Poté nás čeká jejich ošetření a detailnější prozkoumání," prozradil nakonec plánované kroky archeologů Tomáš Chrástek.