„Byl to pro nás opravdu šok, vidět ten prostor zdevastovaný těžkou technikou. Nikdo nám doposud nic nenaznačil, nikdo z orgánů, které o tom rozhodly, s námi nejednal, takže jsme z toho byli pochopitelně zaskočeni. Tím spíš, že jsme zde měli majetek v hodnotě desetitisíců korun v podobě štěrku, kopaného písku, volejbalového hřiště a dětského hřiště," prozradil Slováckému deníku 68letý Zdeněk Mořingl, který tamní nudistickou pláž pravidelně navštěvuje už třicet let.

Místostarosta Ostrožské Nové Vsi Pavel Botek tvrdí, že nudistická pláž sice leží na katastrálním území obce, ale pozemky patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a ten má tudíž povinnost, chovat se jako správný hospodář. „Byla to právě květnová kontrola, která vyústila ve vydání rozhodnutí o uvedení lokality do původního stavu, včetně znemožnění koupání se osob. Byli jsme informováni, že tam ta pláž skončila, včetně dlouholeté tolerance nudistů," poznamenal Pavel Botek.

Uživatelé nudistické pláže na Kunovské tabuli v Ostrožské Nové Vsi našli svou pláž zcela rozoranou.

Oblast u Ostrožské Nové Vsi je strategickým zdrojem pitné vody pro celý region a je odebírána přímo z Vodárenského jezera. Pláž využívaná nudisty se podle Evy Schneiderové z Odboru životního prostředí Městského úřadu v Uherském Hradišti nacházela v těsné blízkosti Vodárenského jezera, do něhož infiltrují vody z Kunovské tabule i Těžebního jezera. „Využívání pláže a koupání bylo rizikem ohrožení jakosti vody ve Vodárenském jezeře. Nudisté přestali respektovat zákaz vstupu do prostoru Vodárenského jezera, kolem něhož je vymezeno a vyznačeno ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně a koupali se i ve Vodárenském jezeře, což je protiprávní jednání ohrožující zásadně jakost vody ve Vodárenském jezeře. V okolí pláže byly prováděny také neoprávněné zásahy do lesních porostů. Z těchto důvodů došlo k zásahu, který znemožní další využívání pláže," poznamenala Eva Schneiderová.

Nudisté však zorání své pláže v žádném případě nepovažují za zamezení svého přístupu do oblíbeného zákoutí, ale spíš o devastaci přírody kolem pláže, kterou sami tři desítky let budovali. „Už to ale opět zušlechťujeme, vznikají zde takové kultivované ostrůvky pro ležení a odpočinek. Bude toho přibývat a my počítáme s tím, že to dáme zpět do přijatelného stavu, aby se to dalo opět využívat. Z naší strany jde o prozatímní řešení pro tuto sezonu, a dál se uvidí. Bude to otázkou jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových," upozornil Zdeněk Mořingl. Na nudistickou pláž podle jeho slov míří každým rokem o letní sezoně pět až osm tisíc lidí. Zdaleka však nejde o místní. Údajně tam přijíždějí naturisté z Uherského Hradiště, Ostrohu, Veselí nad Moravou, od Zlína i od Brna.

Co Zdeněk Mořingl vyloučil, je to, že by se chodil koupat do zakázaných zón sousedících jezer někdo z nudistů, kteří pláž využívají pravidelně. „Mohl to být někdo, kdo se zde objevil náhodou. V této souvislosti bych se ale zeptal Slováckých vodáren a kanalizací, kolik pokut vybrali v loňském roce a od kterých koupajících se ve vodách prvního ochranného pásma. Nevím, odkud mají informace, že šlo právě o lidi od nás z nudistické pláže," naznačil Zdeněk Mořingl svůj nesouhlas s kritikou nudistů na Čtverci.

Kdo doposud není do zmiňovaného sporu vtažen, je Policie ČR. Ta se podle slov uherskohradišťského mluvčího Aleše Mergentala stará u novoveských jezer zatím především o tamní dodržování zákazu vjezdu motorových vozidel, na nějž tam dohlíží za pomoci kamery.

Naturismus (nebo nudismus – nudus znamená latinsky obnažený, nahý) označuje hnutí nebo směr, jehož zastánci praktikují a propagují nahotu na vyhrazených veřejných místech nebo v soukromí. Sami naturisté hovoří o tom, že naturismus představuje trend sblížení lidí s přírodou. Hlavním projevem tohoto sblížení je podle jejich tvrzení nepoužívání oděvu. Naturismus tak nepovažují za kult nahoty, ale za hlubší filosofický směr či pohled na život, který má zahrnovat všestranně blízký vztah k životnímu prostředí. Naturismus bývá obvykle praktikován na vyhrazených veřejných nebo soukromých místech. Nejčastějším místem jsou vyhrazené naturistické pláže. První oficiální naturistická pláž byla v Česku založena v roce 1985 na jezeře Lhota u Staré Boleslavi. V letním období naturisté využívají i řadu přírodních lokalit zaměřených především na koupání.