„Město tento objekt za pomocí dotací rekonstruovalo už v devadesátých letech minulého století, a to na tří bytový dům. Ten je však v současné době obýván jen jednou romskou rodinou. Ve zbylých dvou bytech už se bydlet nedá, neboť ho předchozí romští obyvatelé uvedli do velmi žalostného stavu,“ popsal historii stavení staroměstský starosta Josef Bazala.

Vedení Starého Města si na zprovoznění projektu nechalo vypracovat studii. Projekt má označení Palánek a počítá s pěti malometrážními startovacími byty a bezbariérovým přístupem pro mladé rodiny nebo samoživitelky. Rekonstrukce je však podle Josefa Bazaly v nedohlednu. Nicméně pokud by Staré Město obdrželo na stavbu od státu dotace, bylo by podle starosty reálné pro budoucí obyvatele objektu snížené nájemné.

„Je však také možné, že výstavba bude realizována bez dotací. V tom případě by se ale jednalo o tržní nájemné a celý záměr pomoci mladým lidem v nouzi by pak kvůli tržnímu nájmu ztratil smysl,“ dodal Josef Bazala.

Starší obyvatelé Starého Města vzpomínají, jak byl dům za socialismu útočištěm pro spolky. Dnes však tato stavba může napomoct řešit svízelný nedostatek obydlí. 

Mladí by si nové byty zasloužili

„Mladí by si určitě nové byty zasloužili, a to nejen ve Starém Městě, protože jich je celkově zoufale málo,“ nechal se slyšet jeden místní osmdesátiletý senior, který nedaleko Palánku bydlí. V průběhu příštího roku chce vedení Starého Města najít vhodný dotační titul.
Jedno řešení sice nabízí Ministerstvo pro místní rozvoj, to však v něm počítá s úplnou likvidací chátrajících, vylidněných a zdevastovaných domů, což záměr Staroměšťanů v tomto případě zjevně není.

„Věřím, že obcím pomůže naše výzva, kdy po odstranění daného objektu bude následovat celková revitalizace prostoru, na kterém může vzniknout park, sportovní zařízení či například školské zařízení. Cílem našeho programu je pomoci připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít k rozvoji obce,“ uvedla šéfka Ministerstva pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Pro tento rok je podle ní dotačně připraveno 100 milionů korun. Obce, kterých se výzva k demolici budov v sociálně vyloučených lokalitách týká, mohou žádosti o poskytnutí dotace podávat až do 14. února 2020.