„Masopust je na Slovácku známý spíše jako fašank. Jde o období od Tří králů do Popeleční středy. O masopustu, který si lidé spojují s veselím, maskami a hodováním, existuje celá řada písemností,“ sdělil ředitel Parku Rochus Jan Blahůšek.

Jenže jsou mnozí, kteří si po vyslovení masopust, nedovedou představit, co vlastně zahrnuje. Proto obecně prospěšná společnost Park Rochus připravila v areálu muzea v přírodě už třetí ročník akce s názvem Slovácká zabijačka a jiné masopustní tradice.

„Jde o první akci letošního roku, při níž si mohou návštěvníci prožít uvolněný ráz masopustu se zabijačkovými dobrotami. Po zkušenostech z předcházejících dvou ročníků, kdy se tvořily dlouhé řady lidí u stánků se zabijačkou, jich dnes přibylo. Na zabijačkových lahůdkách si mohli návštěvníci pošmáknout v areálu muzea nebo si je v kastrolcích či konvičkách odnést domů,“ informoval Jan Blahůšek.

Kromě zabijačkových lahůdek nechyběly na Rochusu ani sladkosti a jiné laskominy.

„V domkařské usedlosti z Veletin probíhal výklad o masopustním veselí, v zemědělské usedlosti z Boršic zase interaktivní výklad o zabijačce, v nadsklepním vinařském domě z Tučap zasvěcovaly kuchařky návštěvníky do výroby masopustního obřadního pečiva a o ukázky fašankové obchůzky se postarala velehradská hudecká muzika Hlaholica s derflanskou chasou a folkloristy z Cifry,“ stručně okomentovala průběh ukázek masopustních tradic Petra Pavelčíková, programová pracovnice Parku Rochus.

Děti si užívaly výrobu masopustních masek v tvořivé dílně, v obležení návštěvníků byl neustále stánek s báleši, patenty, škvarkovými a cibulovými plackami.

„Recepty na zmíněné dobroty mám od své babičky. Některé jsem si už sama na základě vlastních zkušeností poupravila. Patenty, které jdou neustále na odbyt, dělám tři dny v týdnu pro obchody v regionu,“ svěřila se Leona Nejezchlebová z Moravského Písku.