Plošný obraz z různobarevných střípků vytvořil před několika dny osmapadesátiletý Marko Ivan Rupnik, světově uznávaný umělec, teolog a slovinský jezuita. Ten byl před dvěma roky tvůrcem mozaiky, kterou je ozdoben sarkofág s rakví a tělem kardinála Tomáše Špidlíka.

„Mozaika v lapidáriu ztvárňuje známou scénu Zj 22,1–5, a to zástup oslavených mučedníků před trůnem Božím a Beránkem. Jsou zde představeni světci, kteří tvoří součást českého duchovního vnímání v evropském přesahu," uvedl P. Pavel Ambros, ředitel Centra Aletti Olomouc.

Vlevo na mozaice jsou svatí Václav, Ludmila, Olga a Prokop, na její pravé straně blahoslavený Karel Habsburský, sv. Hedvika, sv. Vojtěch a sv. Josafat. Celý výjev zajišťují dva světci – patroni řeholních komunit ve Velehradě – sv. Bernard z Clairvaux a sv. Ignác z Loyoly. Na levé straně světců je Panna Marie, na pravé pak sv. Jan Křtitel.

„Mozaika nese zatím název Nebeský Jeruzalém, ale možná, že oficiální název bude jiný. Finanční prostředky na její pořízení věnovala Konference vyšších řeholních představených ženských řeholí v České republice," informoval Václav Dlapka, fráter velehradské komunity jezuitů.

Mozaika podle něj vychází z Knihy Zjevení. „Nad Beránkem na trůnu je Abrahám, pod ním pramení řeka, která zavlažuje celý svět. Po bocích je strom, jehož listí uzdravuje všechny národy světa. Pod stromem leží koruny světců, kteří byli panovníky," popsal mozaiku fráter Václav.

Zbrusu nová mozaika zatím není veřejnosti přístupná, protože čtyři sta metrů dlouhé chodby lapidária procházejí už několik let rozsáhlou rekonstrukcí v rámci projektu Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy.

„Do lapidária s tajemnou atmosférou se ale návštěvníci brzy podívají. Dosavadní úprava lapidária je projektem vědomě povýšena do nové roviny ideového a funkčního propojení současné baziliky s obnoveným liturgickým prostorem původní románské kapitulní síně," informovala Věra Homoláčová, koordinátorka projektu obnovy Velehradu.