„V roce 1890 byl celý komplex klášterních budov dán k dispozici Tovaryšstvu Ježíšovu. Jezuité si zde na počátku 20. století mimo jiné vybudovali tuto soukromou kapli pro členy kongregace. Kaple je zajímavá zejména svou malířskou výzdobou, jejímž autorem je s největší pravděpodobností akademický malíř Antonín König,“ rozvyprávěl se magistr Sittek, aby vzápětí poodhalil malířskou výzdobu kaple.

Na její čelní zdi je vyobrazena Nejsvětější Trojice, vedle níž vlevo klečí Panna Maria a vpravo sv. Josef.

„Na klenbě pak jsou kromě sv. Petra a Pavla a sv. Jana Křtitele vyobrazeni v přední polovině kaple čeští patroni, v zadní části světci řádu jezuitů. Zadní stěně pak dominuje výjev svatohostýnského zázraku a nad ním postava archanděla Michaela,“ přiblížil Štěpán Sittek okrášlení Jezuitské kaple, která sloužila svému účelu do roku 1950, kdy byla činnost Tovaryšstva Ježíšova na Velehradě násilně ukončena.

Prostor kaple pak po dlouhá desetiletí sloužil (stejně jako celý klášter) ústavu sociální služeb a výzdoba kaple, která byla v 50. letech minulého století považována za „ideově závadnou“ byla zamalována.

„V letech 2018-19 byla původní malířská výzdoba znovu odkryta a restaurována, stejně jako zlacené kovové vstupní dveře do kaple. Restaurátorské práce provedl tým zkušených restaurátorů v čele s akademickou malířkou Monikou Wolfovou,“ potvrdil Štěpán Sittek.

Do kaple, která by letos měla začít sloužit svému účelu, se v současné době pořizuje nový mobiliář. Autorem už instalovaného nového oltáře je sochař Robert Buček.

„V současnosti realizovaný projekt obnovy budov velehradského kláštera je však mnohem rozsáhlejší a soustředí se zejména na východní část budovy někdejšího kláštera, byť některé aktivity, například výměna oken či restaurování kamenných prvků fasády, probíhaly na celém objektu,“ vysvětil projektový manažer Arcibiskupství olomouckého.

Jedním z důležitých úkolů v rámci rekonstrukce bylo podle něj také snížení vlhkosti v některých částech objektu. V souvislosti s tím a také z provozních důvodů byly nově vykopány dvě místnosti v suterénu kláštera, které přinesly zajímavé doklady o románské podobě velehradského kláštera.

„Pod křídlem, v němž se nachází barokní refektář, jídelna, která svému účelu slouží i v dnešní době, byly nalezeny zbytky středověké kuchyně, pod západním křídlem konventu pak část románské kamenné zdi původního křídla kovršů a cihelná dlažba z období pozdního středověku. Jedná se bezesporu o nejvýznamnější nálezy tohoto typu na Velehradě od 30. let 20. století,“ s radostí konstatoval Štěpán Sittek.

Řada prostor kláštera, zejména v suterénu a ve východním křídle, dostane novou funkci a veřejnosti tam zpřístupní i tři nové expozice. Ve východním křídle vznikl přebudováním dosavadní kaple, jejíž funkci převezme zrestaurovaná Jezuitská kaple, také nový víceúčelový sál.

„Celkové náklady na tuto etapu obnovy kláštera činí zhruba 115 milionů korun, přičemž rozhodující část peněz získalo Arcibiskupství olomoucké z dotace EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu,“ sdělil Štěpán Sittek.