„Je krásné, že letošní plesová sezona může být na Velehradě po dvouleté covidové pauze pořádána tak, jak jsme na ni byli v minulých letech zvyklí. Lidé se mohou společně bavit, tančit a veselit. Dnes mohla obec společně s velehradskou farností uspořádat I. ročník Velehradského farního plesu,“ řekl s nadšením při zahájení bálu velehradský starosta Aleš Mergental.

Mezi farníky a občany totiž padl už na sklonku loňského roku nápad, aby byl letos uspořádán první ročník Velehradského farního plesu, jemuž od roku 2011 až do roku 2020 předcházelo deset ročníků farních plesů.

„A bylo moc krásné, že na Velehradě se dokázala domluvit farnost s obcí na uspořádání Velehradského farního plesu. Dá se povědět, že takový nahodilý návrh některých farníků a občanů byl požehnaný,“ řekl s radostí velehradský farář P. Josef Čunek SJ, jehož i starostu Velehradu doprovodili na pódium Karolína Kateřina Kučerová s Václavem Lapčíkem.

Komedie Třináctkrát za svědka ve Slováckém divadle.
Komedii Třináctkrát za svědka napsali Slováckému divadlu přímo na tělo

K tanci a poslechu hrála velmi decentně mladá hudební cimbálová muzika Džbánek s primášem Václavem Rašticou.

Cimbálu kraloval Josef Macek. Současné české hity hrála tancechtivým hudební skupina ze severní Moravy Accord Lipinka s kapelníkem Jiřím Schreierem, bratrem

místostarosty Modré Martinem Schreierem. Muzikanti Džbánku i Lipinky proháněli účastníky plesu po tanečním parketu až do pozdních nočních hodin.

Ve Slovanském sále Stojanova gymnázia Velehrad vládla skvělá nálada. Pár hodin pohromadě a lidé, kteří mají spoustu starostí a radostí, našli na Velehradském farním plese společná slova a zaplavil je pocit nádherného společenství.

„Poděkování patří všem, kdo ples připravovali, anebo jakýmkoli způsobem přispěli a pomohli. Jejich práce a štědrost nebyla vidět navenek, ale „ten, který vidí všechno, i do srdce lidí“ neotálí se svým požehnáním,“ řekl spokojeně v průběhu plesu velehradský farář P. Josef Čunek SJ.

Ford Transit jako dárek pro hradišťské dobrovolné hasiče k výročí 150 let existence.
Dobrovolní hasiči z Hradiště dostanou jako dárek ke 150. výročí Ford Transit

Zmíněnému farnímu plesu předcházel o posledním lednovém pátečním večeru velkolepý reprezentační bál Stojanova gymnázia.

„Plesové radovánky gymnázia si nenechalo ujít 850 návštěvníků. Vstupenky na ples byly studentům, jejich rodičům a prarodičům, pedagogům gymnázia a jeho absolventům rozprodány během pouhých 15 minut,“ svěřil se zástupce ředitele Stojanova gymnázia Filip Macek.

Krev žilách návštěvníků plesu, který pořádali žáci III. ročníku Stojanova gymnázia, rozproudil BrodBand Stanislava Sládka, cimbálová muzika Hlaholica, školní kapela SGV a posléze školní cimbálovka.