Celosvětově se slaví 5. října, v České republice je určen na 28. března, tedy právě na dnešní den. Termín to ale není náhodný, jedná se totiž záměrně o den, kdy se narodil Jan Amos Komenský, jenž je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel národů. V Den učitelů se každoročně vyhlašují výsledky ankety Zlatý Ámos. V roce 2011 ministerstvo školství oznámilo, že chce, aby se tento svátek zařadil na seznam významných dnů České republiky. Ministerstvo uděluje také dnes Plakety Jana Ámose Komenského pro nejlepší učitele. Učitelé se podílejí na výchově budoucích generací, i Deník jim proto přeje všechno nejlepší k jejich svátku, pevné zdraví, ale neméně pevné nervy.

Tereza Ševčíková, MŠ Spáčilova, Kroměříž: Ať jsou veselé a hravé, ať si užívají pocitu „dětství" a aby si uměly správně vybrat mezi dobrým a zlým.

Jiří Buksa, ZŠ Masarykova Valašské Meziříčí: Makejte! Dělejte něco! Čuchněte ke dřevu, k maltě, železu, k čemukoliv, co vás bude bavit. Každý je v něčem dobrý! Objevte to, co je vaše deviza. Jelikož prožít 50 let života každodenním probouzením se s představou, že mě zas čeká další den, měsíc, roky strávené něčím, co mě ničí a deprimuje, je skličující a sžíravé. Otřesná představa. Nehledě na to, že pokud prožijete, ať už učňák či gympl, s jointem za školním pozemkem, může se vám stát, že nakonec nebudete mít job žádný! A to se pak setsakramenstky těžko žije a plní se sny.

Přemysl Pálka,Univerzita Tomáše Bati: Buďte otevření novým myšlenkám, zajímejte se o dění kolem sebe a aktivně vyhledávejte možnosti, které vám studium na vysoké škole nabízí. Využívejte a zapojte se do mezinárodních aktivit univerzity a minimálně na jeden semestr vycestujte studovat nebo pracovat do zahraničí. Vždyť jen na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně jsme schopni umožnit zahraniční stáž každý rok více jak několika stům z vás!

Miroslava Poláková, Gymnázium Uherské Hradiště: Važte si vzdělání. Nepřijímejte jenom pasivně množství informací. Vyhodnocujte je, třiďte je, naučte se uvažovat v souvislostech. A také věřte a neustále mějte na paměti, že technický pokrok nespasí člověka v jeho humanitě. Stejně jako internet vás osobně nedovede do systému mozkových trustů. Napřed musíte sami znát a až poté začít vědecky pracovat.

Kantorka Miroslava Poláková: Žádná technika nemůže nahradit učitele

Uherský Brod – „Učení je moje životní poslání," říká 58letá kantorka Miroslava Poláková z Uherského Brodu, nositelka letošního krajského ocenění Pedagog roku, která už přes třicet let učí na uherskohradišťském gymnáziu český jazyk a dějepis. I přes svou drobnou postavu budí mezi studenty respekt a na otázku, zda si myslí, že je pro učitelství předurčená, bez rozmýšlení odpovídá: „O humanitním zaměření jsem měla jasno už na základní škole. Miluji kontakt s lidmi a ráda pracuji s mládeží jako Komenský." Jednoznačný názor má také o vztahu dnešní mladé generace k četbě, historii a souvisejícím státním maturitám.

„Povím to upřímně. Jsem tvrdě proti této formě maturity. Původní plán, že studenti budou víc číst se ukázal lichý, když se vše objevilo na internetu. Proto internet vůbec ve škole nepoužívám a neuznávám jej jako adekvátní zdroj informací. Žádná technika nemůže podle mě nahradit učitele," prozrazuje Miroslava Poláková podle níž nemůže být vyvrcholením středoškolského studia nastudování dvaceti knih. „Není přece možné hodinu rozebírat jednu knížku, maturita má být o souvislostech. Téma písemné práce s názvem Jak se dělají palačinky, je opravdu degradací maturity," trvá si na svém. Také výuka na mnohých vysokých školách je podle ní v současné době nastavena zcela nepřijatelně. Zkoušení má být konfrontací znalosti studenta a vyučujícího a v mnoha vzdělávacích institucích to tak bohužel nefunguje.

Není radno s ní polemizovat o tom, zda se její oblíbenec Jan Amos Komenský narodil někde jinde než v Uherském Brodě. Studentům prý říká: „Já jsem z Brodu, Komenský je také z Brodu. Přes to nejede vlak. Je to samozřejmě nadsázka. Komenským se zabývám mnoho let, vím, že existují různé teorie. Znám všechny důvody, proč by to mohla být Nivnice, Komňa, nebo právě Brod. To je ale na dlouhé pojednání," vysvětluje a dodává pro svůj názor hlavní argument, tedy fakt, že Komenského vlastní syn Daniel, když otec zemřel, napsal: narozený v Brodě.

Miroslava Poláková se narodila 6. října 1955 v Uherském Hradišti, pochází z Uherského Brodu. Vystudovala uherskobrodské gymnázium a Filozofickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně Brno. Od roku 1981 učí na Gymnáziu Uherské Hradiště český jazyk a dějepis, od roku 2008 externě přednášela na Katedře kulturologie FF Univerzity Konštantina Filozofa a od roku 2013 vyučuje dějiny kultury na Fakultě masmédií na Panevropské vysoké škole v Bratislavě. Je vdaná, má syna.

Autor: zpravodajové Deníku, Pavla Pinďáková

Související Pamětní listy a medaile převzali dvě desítky učitelů z celého kraj