Potřebné informace by měl přinést průzkum zaměřený na žáky prvních stupňů základních škol (ZŠ), jejichž zřizovatelem je brodská radnice.
KBPK je poradním orgánem rady města mimo jiné i v oblasti analýzy a identifikace sociálně patologických jevů a plánování programů prevence kriminality. V současné době se intenzivně zabývá právě výskytem společensky nežádoucích jevů mezi dětmi v souvislosti se způsobem, jakým tráví svůj volný čas.

„Domníváme se, že volnočasové aktivity jsou velmi důležitým prvkem strategie prevence. Volný čas a jeho naplňování pozitivními aktivitami hraje významnou roli při utváření osobnosti mladého člověka,“ přiblížil člen KBPK v Uherském Brodě Jan Hrdý.

Dodává, že nezodpovězených otázek, které si KBPK v této souvislosti klade, zůstává stále mnoho. „Bez pomoci rodičů dětí na ně nemůžeme najít uspokojivou a objektivní odpověď,“ zdůraznil Hrdý.

Proto byl sestaven dvanáctibodový anonymní dotazník zacílený na rodiče žáků prvního stupně celkem pěti brodských základních škol.

„Distribuce přibližně osmi set dotazníků rodičům proběhla prostřednictvím žáků. Jejich sběr je zajištěn pomocí zapečetěných sběrných boxů umístěných ve školách,“ vysvětlil Hrdý.

Iniciativu přivítaly v podstatě všechny oslovené základní školy. „Každá analýza toho, jak děti tráví volný čas a co lze udělat pro to, aby se odvedly od věcí, které je mohou ohrožovat, je jen vítána,“ potvrdil ředitel ZŠ Pod Vinohrady v Uherském Brodě Zdeněk Moštěk.

Podle něj je určitě lepší podchytit zájmy v raném věku. „Pokud je takový mladý člověk zvyklý se odmala poflakovat po sídlišti, tak se to v patnácti odnaučí velmi těžko,“ doplňuje Moštěk.

V podobném duchu komentoval snahy města také ředitel ZŠ v Havřicích Ctibor Boráň. „Tato věková skupina dětí je opravdu velmi ohrožená, protože jsou to ještě takové ,nepopsané tabule‘. Pokud budou mít například možnost navštěvovat dobré kroužky s kvalitními vedoucími, mohlo by je to posunout někam dál.“

Na adresu dotazníku však zazněly také drobné připomínky. „Krabice s odpověďmi zatím zeje prázdnotou. Ale věřím, že se něco sejde. Máme tu spoustu aktivních rodičů. Osobně mám pocit, že pokud tady něco zkoumá brodská radnice, jsou místní k výsledkům předem trošku skeptičtí,“ zamýšlí se ředitelka ZŠ v Újezdci Olga Budíková.

Podle jejího mínění tamní obyvatelé v podstatě očekávají to, že vše „dopadne v Brodě“ a jejich dětí se to ve finále příliš nedotkne.

„Rozhodně je dobře, že se do těchto aktivit zapojují kromě škol i jiné instituce. Prevence není nikdy dost. Už nyní je podpora ze strany města velká, díky které máme například druhým rokem školní psycholožku. Už jen to cítím jako obrovskou pomoc,“ nastínila ředitelka ZŠ Na Výsluní Dagmar Bistrá.

Dodala, že se sama jako rodič zapojila do vyplňování dotazníku. „Četla jsem ho velmi pozorně a mně osobně připadal postavený velmi obecně. Ale věřím, že ten, kdo ho sestavoval, určitě věděl, co dělá,“ podotkla Bistrá.

Výsledky šetření by měly pomoci KBPK k formulaci efektivní strategie vedoucí k dalšímu rozvoji volnočasových aktivit v Brodě.

„Pro vytvoření komplexního pohledu na celou problematiku jsou pro nás informace získané přímo od rodičů nezbytné. Určitě jsme vděční za spolupráci a čas, který jeho vyplnění věnovali,“ uzavřel člen KBPK Jan Hrdý.