„Na našem hřbitově máme dostatek hrobových míst i úložišť v urnovém háji. O rozšíření hřbitova, na němž jsme letos opravili střechu márnice, nemusíme několik let uvažovat,“ sdělila starostka Huštěnovic Jarmila Ulmanová.

Téměř totožná je situace v Nedachlebicích. „Na několik let dopředu máme kapacitu volných míst i v kolumbáriu,“ prohlásil první muž Nedachlebic Vratislav Němeček.

Obávat se, že by po celoživotní pouti neměli kde spočinout, nemusejí ani občané Osvětiman. Tam mají dokonce hřbitovy dva. „Jeden je za kostelem, druhý u smuteční síně. Na obou je dostatek míst k pohřbívání do země i k uložení uren,“ potvrdila matrikářka městyse Věra Šebelová.

S nedostatkem hrobů se nepotýkají ani v Babicích, na jejichž hřbitově jsou pochováváni také občané Kudlovic. O babickém hřbitově má podle tamního starosty Miloslava Maňáska přehled jeho asistentka Marie Šuranská, která vede o hrobových místech i fotodokumentaci.

V Boršicích mají podle místostarostky Bronislavy Otrusinové na místním hřbitově dostatek hrobových míst, ale kapacity došly u urnových úložišť. „V posledních letech se výrazně zvýšil zájem o pohřbívání v urnách. To nás přimělo k tomu, že nejpozději na jaře musíme na pohřebišti vybudovat místa k ukládání zpopelněných pozůstatků zesnulých,“ naznačila Otrusinová.

Naopak s nedostatkem hrobových míst se potýkají v nové části hřbitova na Velehradě. „Požádali jsme pozemkový fond o přidělení přilehlého pozemku, na nějž by mohlo být pohřebiště rozšířeno. Pravda ale je, že ve starší části hřbitova, jehož majitelem je olomoucké arcibiskupství, je několik volných hrobů. Lidé ale chtějí, aby jejich zesnulí rodinní příslušníci byli pohřbíváni v nové části pohřebiště,“ prozradila velehradská matrikářka Eva Hanáčková.

Související článek:

Při vzpomínkách na mrtvé nesmíme zapomínat na živé