„Zlínský kraj obdržel od ministerstva financí částku 19 652 tisíc korun, z toho bylo sto tisíc určeno pro krajský úřad. Zbytek peněz byl přerozdělen mezi obce Zlínského kraje. Peníze jsou poskytnuty zálohově a podléhají zúčtování," přiblížila mluvčí kraje Gabriela Sýkorová- -Dvorníková.

Ve Zlínském kraji bude po dva dny otevřeno celkem 684 volebních místností ve 305 obcích. Možnost volit mělo před dvěma lety do zastupitelstev obcí 485 237 voličů.

„Lze předpokládat, že toto číslo bude podobné i v nadcházejících volbách," dodala Dvorníková.

Přibližně 1,7 milionu korun budou stát volby ve Zlíně, kde je 74 volebních okrsků a stejný počet volebních místností. Sedí v nich na 680 členů komisí za 1600, 1500 nebo 1300 korun na dva dny, podle toho, zda se jedná o předsedu, místopředsedu, zapisovatele či „pouze" člena.

„Z dotace od kraje budou hrazeny náklady na zajištění volebních místností, prostoru pro školení okrskových volebních komisí, materiálové vybavení okrskových volebních komisí, odměny členů okrskových volebních komisí. Zlín redistribuoval přes sedm tun volebního materiálu," upřesnil Tomáš Lang, pověřený zastupováním vedoucího odboru kanceláře primátora.

Po celý víkend budou naši reportéři sledovat průběh voleb v regionu. Výsledky, první ohlasy, rozhovory i zajímavosti se dozvíte v sobotu v on-line přenosu na webu slovackydenik.cz a pak v pondělním vydání.

K urnám by ve Zlíně mohlo přijít 64 829 voličů. Senátní volby se sice na území krajského města nekonají, magistrát ale vykonává funkci pověřeného obecního úřadu pro senátní obvod č. 80, kde bude obhajovat post Jana Juřenčáková.

Město s potenciálně největším počtem voličů na Slovácku je Uherské Hradiště. Volebním právem jich tam disponuje 21 394. „Volit se bude celkem ve 25 okrscích ve městě a příměstských částech," poznamenal mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

Nejmenší obcí Zlínského kraje je Hostějov. Tam bývá zájem o volby tradičně velký. „Vesnice má sice jen 32 obyvatel, k volbám se ale chystá 27 z nich," vypočítala starostka Hostějova Antonie Vaculíková.

V Otrokovicích budou občané volit zástupce do Zastupitelstva Zlínského kraje i Senátu Parlamentu ČR. „Souběh voleb je náročnější nejen pro úřad, ale i pro samotné okrskové komise. Musí se vypořádat s dvojí prací se seznamy voličů, s dvojím zpracováním volebních výsledků. V případě dvou kol voleb se bude jednat i o větší časovou náročnost," poznamenala mluvčí města Lenka Krupková.

Otrokovice dostaly od kraje, potažmo od státu, dotaci ve výši 476 tisíc korun. „Největší položkou jsou osobní náklady, a to 416 tisíc korun. Dále se jedná o výdaje na pronájem, úklid a výzdobu volebních místností, nákup materiálu, refundace mezd členů volebních komisí, telefony, internet a jiné," vyjmenovala Krupková.

V Otrokovicích je 13 volebních okrsků, do komisí usedne celkem 109 členů a k urnám může přijít přes 15 tisíc voličů.

Šest volebních okrsků je zřízeno ve Valašských Kloboukách tři ve městě a další tři v místních částech Lipina, Smolina a Mirošov. „V okrskových volebních komisích zasedne celkem 49 členů. K volbám se zde může dostavit 4100 potenciálních oprávněných voličů," vyčíslila mluvčí Lenka Zvonková.

Kdy se dají očekávat výsledky? Podle odhadů v sobotu v pozdních večerních hodinách. Aktuální výsledky mohou lidé sledovat na webu www.volby.cz.

Autor: Marie Šidlová, Oleg Kapinus