S její výstavbou, do níž směřovala částka sedmi milionů čtyř set tisíc korun, začali v září loňského roku. Nového vodovodního řadu si užívají také obyvatelé Jankovic.

Pitná voda do domácností, které jsou nebo postupně budou napojeny na nový vodovodní řad v Nedakonicích, proudí z vodojemu nad tamní mlékárnou (na snímku). „Do něj je voda, která vyhovuje všem hygienickým normám, čerpána ze sto metrů hlubokého vrtu. Voda stačí pro potřebu mlékárny i zásobování obyvatel obce, která jí měsíčně odebírá jedenáct set metrů krychlových,“ uvedl ředitel mlékárny Laksyma Nedakonice Petr Seidl. Podle jeho vyjádření zatím spotřeba v mlékárně a v obci nepřekračuje tři litry za vteřinu. „Vydatnost vrtu je tak velká, že může dávat až pět litrů vody za vteřinu, což je optimální rozmezí,“ prozradil Seidl. Potvrdil, že mezi mlékárnou a obcí je uzavřena smlouva na odběr vody, který je čtvrtletně kontrolován, ale také fakturován.
Starosta obce Jiří Smělík dal najevo, že po napojení všech domů ve vesnici bude stačit k jejich zásobování padesát krychlových metrů vody denně. Nedakoničtí jsou spokojeni nejen s kvalitou pitné vody, ale i s její cenou. Ta se proti loňskému roku zvýšila pouze o korunu ze sedmnácti na osmnáct korun. Stočné činí na osobu a rok šest set třicet korun.

„Myslím si, že je to velice příznivá cena. Ta by se jistě vyšplhala výše, kdyby musela obec budovat přivaděč vody ze sousedních Kostelan nad Moravou,“ připustil obyvatel obce Vojtěch Jurák.

Na vybudování druhé etapy vodovodu dostala obec padesátiprocentní dotaci z ministerstva zemědělství a desetiprocentní finanční injekci ze Zlínského kraje. Zbývajících čtyřicet procent nákladů uhradila obec. V Nedakonicích je podle Smělíka vybudována vodovodní síť v délce 9 kilometrů. Na ni je napojeno na 160 domácností a dalších 250 by se mělo postupně připojit.

„Každé z domácností dosud připojených na vodovodní řad jsme na vodovodní přípojku přispěli z obecní pokladny částkou třináct tisíc korun. O této částce rozhodlo zastupitelstvo a bude poskytována i dalším domácnostem, ale až od příštího roku,“ potvrdil první muž obce.

Radost z nového vodovodního řadu mají také v Jankovicích. S jeho budováním začali vloni v září a spolkl třicet milionů korun.

„Jeho kolaudace se uskutečnila 17. září. Bylo to víc než měsíc před plánovaným dokončením podle podepsané smlouvy a o dva a půl měsíce dřív, než byla smlouva s ministerstvem zemědělství,“ upřesnil jankovický starosta František Šimek. Podle něj by se obec nemohla do stavby pustit bez šedesátiprocentní dotace z ministerstva zemědělství a podpory přes dva a půl milionu korun ze Zlínského kraje.

„Na vodovod, který byl potřeba vybudovat pro nedostatek pitné vody a v některých částech i pro její nevyhovující kvalitu, jsme si museli vzít osmimilionový úvěr. Ten bude obec splácet deset let,“ svěřil se jankovický starosta.

Zdeněk Skalička