„Stavbu vodovodu zahájila dodavatelská firma počátkem září loňského roku, její dokončení na základě s ní podepsané smlouvy bylo naplánováno na říjen letošního roku. Je reálné, že práce budou dokončeny ještě o měsíc dříve,“ neskrývá radost první muž obce ze zkrácení termínu stavby. Původní termín dokončení vodovodního řadu byl podle smlouvy s ministerstvem zemědělství stanoven až na letošní prosinec. „Do tak náročné a nákladné stavby, která si vyžádá 30 milionů dvě stě tisíc korun, by se obec nemohla pustit bez šedesátiprocentní dotace z ministerstva zemědělství. Obec, v níž žije 462 občanů, takovou sumu peněz v kase nemá,“ prohlásil Šimek. Obec podle něj výrazně zabodovala při získávání dotace i u Krajského úřadu Zlínského kraje. Ten přispěl na stavbu vodovodu 2,6 milionu korun. „Zbytek uhradíme z obecních prostředků. Museli jsme si vzít osmimilionový úvěr, který bude obec splácet deset let,“ svěřil se starosta.

Podle jeho vyjádření bude jankovický vodovod napojen na čerpací stanici Sdružení Babicko u křižovatky cest ve směru na Košíky a Jankovice. Odtud bylo nutno vybudovat 1550 metrů přivaděče vody k novému vodojemu nad obcí a následně pak položit 780 metrů potrubí směrem k obci. „Při kladení bezmála pětikilometrového vodovodního řadu ve vesnici využila stavební firma takzvanou bezvýkopovou technologii,“ objasnil starosta.

S ním souhlasí i Zdenka Slavíková. „Voda byla v obci potřeba, i když za ni budeme muset platit,“ nechala se slyšet Slavíková.

S vybudováním vodovodu souhlasilo ve veřejné anketě víc než 70 procent občanů. „Hned po kolaudaci se pustíme do budování vodovodních přípojek, které bude instalovat Sdružení Babicko, na jehož vodu budeme napojeni. Nechci, aby voda v potrubí zahnívala, ale byla lidmi odebírána,“ zdůraznil starosta. V celé řadě stávajících studní v obci je podle něj kvalita vody nevyhovující nebo je v nich vody žalostně málo.

„Stesky na nedostatek vody slyším od občanů dost často. Na kvalitní vodu v mnoha domácnostech netrpělivě čekají. Zvláště tam, kde studny zejí prázdnotou,“ reagovala jankovická listonoška Marie Machová.

Mezi místními jsou však i takoví, kteří mají k vodofikaci obce výhrady. „Obávám se, že lidé, kteří jsou zvyklí na svoje studny se nebudou chtít na vodu připojit. A pak, peníze se mohly investovat účelněji,“ poznamenal jeden z občanů, který si nepřál zveřejnit své jméno.

Zdeněk Skalička