Jeho opravou by se snížily náklady na energii i údržbu. A tím pádem by obec méně zatížila peněženky svých občanů.

Strání jako jedna z mála obcí neprodala po revoluci vodohospodářskou infrastrukturu. Ceny za vodu má tím pádem zcela ve svých rukou. Obyvatelé aktuálně zaplatí 26 korun za kubík. Což je například velký rozdíl od krajského města, kde stojí kubík vodného 37 korun.

„Sice nemáme opravené všechny chodníky, cesty a dobudovaná dětská hřiště, ale soustřeďujeme se na větší investice, které ušetří obci spoustu peněz. Rekonstrukcí vodovodního systému bychom mohli držet ceny za vodné a stočné na stejné úrovni,“ sdělil starosta Pavel Mimochodek.

I poslední roky ukazují, že voda je pro Stráňany prioritou. Před čtyřmi lety dokončila obec kanalizaci za 50 milionů korun, letos připravuje výběrové řízení na opravu čistírny odpadních vod za dalších padesát milionů. Hojně přitom využívá státních a evropských dotací, protože ze svého rozpočtu by nebyla schopna obnovy financovat.

Finanční injekce jí pomohla i v případě zateplení a výměny oken mateřské a základní školy. A úspory tepla jsou podle starosty znatelné. Potřeba je zmínit také vybudování multifunkčního sálu za šest milionů korun, který slouží na přednášky i cvičení.

Obec ještě počítá s obnovou elektroinstalace v základní škole.