Souhrnné množství karcinogenních a potenciálně karcinogenních látek se podle ní zvýšilo o dvě a půl na celkových 82 tun.

O největší navýšení se podle Integrovaného registru znečišťování (IRZ) postaraly hladiny styrenu a benzenu.

„Podniky ve Zlínském kraji bohužel usnuly na pomyslných vavřínech a nenavázaly na významné snížení emisí nebezpečných látek v roce 2009. Téměř ve všech kategoriích emisí podle vlivu na lidské zdraví, ve kterých dostal kraj za rok 2009 od Arniky pochvalu za snížení, nyní zjišťujeme opět k nárůst,” varuje vedoucí uherskohradišťské pobočky Arniky Jana Altunkaya.

„Je tedy zřejmé, že za snížením množství toxických látek v únicích za rok 2009 byl nejspíš pokles výroby způsobený ekonomickou krizí,“ poznamenala Altunkaya.

Největšími znečišťovateli jsou podle výsledků sdružení tradičně Deza ve Valašské Meziříčí a Hobas CZ z Uherského Hradiště.

„Ohlášené množství styrenu pro Zlínský kraj se zvýšilo zhruba o 1,5 tuny, a to přesto, že jeho největší původce Hobas CZ snížil emise do ovzduší meziročně o jednu tunu. U podniku Deza došlo ke změně v emisích benzenu, které meziročně vzrostly o 3 tuny,“ vysvětlila mluvčí Arniky Zora Kasiková.

Firmy, které obsadily první příčky pomyslného žebříčku, se brání. Společnost Hobas CZ se podle jednatele Františka Velíska permanentně snaží snižovat dopady činností na životní prostředí.

„Důkazem je spuštění do provozu nového zařízení na čištění odpadních plynů v lednu 2011. S tím souvisí efekt snížení celkových emisí a spotřeby zemního plynu. Uskutečnili jsme navíc řadu dílčích opatření. Myslím, že v našem případě se o usnutí na vavřínech hovořit nedá,“ reagoval Velísek.

Zástupce společnosti Deza Jaroslav Obermajer potvrdil, že pokles emisí mezi lety 2009 a 2010 opravdu způsobila krize.

„V roce 2009 jsme vyráběli zhruba polovinu množství benzenu než o rok později. Zvýšení úniku je tak vlastně důsledkem naší zvýšené výroby, současně však neodpovídá dvojnásobku oproti roku 2009, což je důležité,“ hájí firmu Obermajer.

Ujišťuje, že by se měla situace v budoucnu zlepšit. A to jak z pohledu benzenu, kvůli kterému v Deze pořídili novou dopalovnu, tak i z pohledu naftalenu.

„Díky rekonstrukcím zásobníku naftalenu, který jsme uvedli letos v září do zkušebního provozu, emise ještě snížíme. Poznat to půjde z IRZ za rok 2011, ale úplně nejzřetelněji z IRZ za rok 2012. Za dva roky už bychom mohli úplně zmizet z žebříčku znečišťovatelů,“ vzkázal mluvčí.