Aby byl jeho slavnostní oděv kompletní, musely ho babička Helena Plachá (na snímku vlevo) a maminka Eva Srncová nastrojit do vysokých holínek, kalhot, jupky, dvou sukní, fěrtochu, fěrtúšku, harase, rukávců, obojku a mašlí. To jediné, co si ale ještě nemohl nasadit na hlavu, byla královská koruna. Tu bude moct nosit až po zítřejším předání vlády od předchozího krále Adama Pešla.