„Lemovat plochu parkoviště ze žulových kostek by měly opěrné zítky doplněné o mobiliáře, odpadkové koše a lavečky. Přibude tam také zeleň a uprostřed parkoviště vyroste objekt s posezením,“ popsal část letošních budovatelských plánů starosta Vlčnova Jan Pijáček. Úpravy čekají také sráz v sousedství tamního svatostánku. Po proměně žlebu ho chtějí radní využívat k malým komorním akcím kulturního charakteru. Výhledově snad i jako malé letní kino.

„Nepůjde ale o žádnou jeho násilnou transformaci. Boční svahy upravíme tak, aby je v zimě mohly děti využít k sáňkování, sedačky budou mobilní. V horním prostoru vznikne posezení obohacené dřevěnými sochami,“ upřesnil starosta.

Podle zahradní a krajinné architektky Aleny Souškové místo samotné přímo vybízelo k přirozené a ne příliš nákladné úpravě přírodního amfiteátru, kde by se konaly menší lidové slavnosti a kde by se také odehrával hlavní program jízdy králů. „Kde jinde by měly být tradice ctěny, než přímo v historickém centru poblíž kostela,“ konstatovala architektka.

Okolní park v klidové zóně až po sokolovnu, pak protne chodník podobný tomu v zámeckém parku v Buchlovicích. Na sérii zmiňovaných zásahů má obec přichystaných 14,5 milionu korun. Dotace z ROPu činí 10,5 milionu korun. Vše má být kompletní ještě v tomto roce.